Activitate extrașcolară. Toleranța – virtute sau slăbiciune?

Jnformații generale

Coordonator: prof. Catargiu Agripina Daniela

Grup ţintă: clasa a – VIII – a C

Argument: Mediul şcolar îi ajută pe copii să se adapteze lumii prin ştiinţă şi cunoaştere. Educabilul trebuie învăţat să respecte propriile valori, dar şi pe ale altora. Şcoala trebuie să primească toţi copiii, indiferent de condiţia lor fizică, intelectuală, socială, emoţională, lingvistică.

Toleranța este o atitudine ce reprezintă deschiderea şi respectul pe care le manifestăm faţă de diferenţele dintre oameni, de orice natură ar fi ele. La fel ca toate atitudinile se transmite în mod subtil. Copiii trebuie ajutaţi să devină persoane tolerante. De la vârste mici, copiii imită comportamentele celor din jur, dezvoltându-şi valori proprii. Nici o vârstă nu este prea mică pentru a-l ajuta pe copil să fie tolerant.

Având în vedere că lucrăm cu clase de copii eterogene, iar în grupul şcolar apar diferenţe  fizice, psihice, sociale, etnice, ne bazăm activitatea pe un set de principii prin care încercăm să creăm un mediu tolerant, propice dezvoltării, să acordăm şanse egale în educaţie tuturor copiilor.

Obiective

 • Să identifice ce rol are toleranța în prevenirea violenței în mediul școlar;
 • Să definească noţiunea de toleranţă;
 • Să identifice caracteristicile care descriu comportamentul tolerant;
 • Să demonstreze respect de sine şi faţă de ceilalţi;
 • Să realizeze diferenţa între o persoană tolerantă şi intolerantă;
 • Să analizeze şi să identifice diverse situaţii de toleranţă/intoleranţă;
 • Să găsească cuvinte-cheie pentru studiul de caz reprezentat pe fişa de lucru.

Resurse umane: elevii clasei menţionate

Metode şi tehnici: explicaţia, problematizarea, asalt de idei, conversația, situație – problemă, discuția.

Materiale utilizate: tabla, foi, carioci, cretă colorată.

Forme de organizare: individual, frontal.

Descrierea activităţii

 • Folosind metoda brainstorming elevii reușesc să identifice domeniile campaniei R.E.S.P.E.C.T..
 • Folosind citatul de Victor Hugo „Toleranța este singura flacără care poate lumina înăuntrul unui suflet mare. Toleranța stă în fruntea tuturor celorlalte virtuţi” au loc discuții și este anunțată tema activității.
 • Se explică sensul cuvintelor ,, toleranță și ,,intoleranță,, folosind un chestionar unde sunt redate  câteva situații de toleranță și intoleranță.
 • Este prezentat un studiu de caz ce are la bază un conflict etnic și elevii vor identifica cauzele, consecințele și soluțiile acestei situații. Este realizat un poster de grup.

Rezultate așteptate

 • acceptarea diversității și a diferențelor între oameni și culturi.
 • elevul va fi încurajat să vadă dincolo de diferențe.
 • reducerea cazurilor de intoleranță la nivelul clasei, toleranța nu înseamnă neapărat prietenie, ci acceptare, deschidere, oprirea judecăților.

Profesor Catargiu Agripina Daniela, Școala gimnazială Valea Moldovei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.