Activitatea extrașcolară și formarea personalității elevilor

Introducere

În societatea contemporană, problematica educaţiei dobândeşte noi dimensiuni date mai ales de schimbările fără precedent din toate domeniile vieţii sociale şi economice. În zilele noastre accentul nu mai este pus pe informativ ci pe formativ. Educaţia depăşeşte exigenţele şi valorile naţionale, tinzând spre universalitate, spre bogăţiile comune ale umanităţii. Activitatea educativă şcolară şi extrașcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea

 • cunoştinţelor,
 • abilităţilor Și competenţelor dobândite în sistemul de  învăţământ.

Prin formele sale specifice, activitatea educativă formală și nonformală dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea copiilor și tinerilor în actul decizional, în contextual respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale.

Rolul activităților extrașcolare

Activitatea şcolară şi educaţia familială este completată de educaţia extraşcolară. Educaţia extraşcolară/non-formală, ca activitate intenţionată şi orientată, permite

 • dezvoltarea competenţelor elevilor,
 • dezvoltarea înclinaţiilor şi talentelor,
 • cultivarea interesului acestora pentru anumite domenii,
 • dezvoltarea capacităţilor de a lucra în grup şi de a coopera în rezolvarea unor sarcini complexe,
 • dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de caracter,
 • dezvoltarea vieţii asociative precum şi folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber al elevilor,
 • implicarea elevilor în activităţi opţionale în mai mare măsură decât este posibil pe baza activităţilor curriculare; îi antrenează pe aceştia în forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor.
 • contribuie la dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale.

Aceste activităţi se desfăşoară într-un cadru informal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să-şi maximizeze potenţialul intelectual şi să reducă nivelul anxietăţii.

Educaţia extrașcolară nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al copilului; viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. În acest cadru, numeroşi alţi factori acţionează, pozitiv sau nu, asupra dezvoltării elevilor.

Împreună cu elevii mei, desfăşor diferite activităţi extracurriculare care au un conţinut

 • cultural,
 • artistic,
 • spiritual,
 • ştiinţific,
 • tehnico-aplicativ,
 • sportiv sau simple activităţi de joc.

Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice

Constituie un mijloc de a preţui valorile culturale, istorice şi folclorice ale poporului nostru. Ele oferă elevilor prilejul de a:

 • observa obiectele şi fenomenele în starea lor naturală,
 • procesul de producţie în desfăşurarea sa,
 • operele de artă originale,
 • momentele legate de trecutul istoric local, naţional,
 • de viaţa şi activitatea unor personalităţi de seamă ale ştiinţei şi culturii universale şi naţionale,
 • relaţiile dintre oameni şi rezultatele concrete ale muncii lor,
 • stimulează activitatea de învăţare,
 • întregesc şi desăvârşesc ceea ce elevii acumulează în cadrul lecţiilor.

Anul acesta școlar am vizitat Conacul ”Pană Filipescu” situat în localitatea Filipeștii de Târg, județul Prahova.

Spectacole

O altă formă de activitate extracurriculară o constituie spectacolele, prin care copilul face cunoştinţă cu lumea minunată a artei. Deşi această formă de activitate îl pune pe copil în majoritatea cazurilor în rolul de spectator, valoarea ei deosebită stă în faptul că ea constituie o sursă inepuizabilă de impresii puternice; apelează în permanenţă la afectivitatea copilului.

Am organizat o șezătoare cu elevii mei, am vizionat spectacole și la Teatrul de papuşi. Cu ocazia zilei de 1 Iunie 2017 am vizionat spectacole şi am participat la diferite concursuri, precum si o serie de lectiii concert la Filarmonica Ploieşti.

Excursii

Acestea contribuie la:

 • îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării,
 • educarea dragostei şi respectului pentru frumosul din natură, artă.
 • îi învaţă pe copii să-şi iubească ţara,
 • să cunoască locurile, obiceiurile şi realizările înaintaşilor lor.
 • Copilul se destinde în excursie,
 • îşi îmbogăţeşte cunoştinţele şi îşi însuşeşte o experienţă socială deloc de neglijat.

Concursuri

Am organizat diferite concursuri, cum ar fi

 • “Cel mai bun recitator!”,
 • “Concurs de ghicitori”,
 • ”Micul Pizzer” desfășurat la atelierul de Panificatție din cadrul Carrefour Ploiești; promovăm valori culturale şi etice precum fair-play-ul, personalitatea lor suferind modificări pozitive; se poat uşor depista tinere talente artistice în vederea cultivării şi promovării lor.

Elevii participă cu plăcere şi entuziasm la diferitele concursuri sportive organizate, cum ar fi:

 • concurs de biciclete,
 • concurs de aruncat la ţintă,
 • întrecere pe role.

Concluzii

Activitatea extrașcolară e o componentă educaţională valoroasă şi eficientă. Diversitatea activităţilor extraşcolare oferite creşte interesul copiilor pentru şcoală şi pentru oferta educaţională. Fiecare cadru didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii.

În concluzie se vede necesitatea de a modifica destul de mult modul de gândire al profesorului, să evite critica în astfel de activităţi, şi să acţioneze în mod constructiv, să-şi încurajeze elevii şi să realizeze un feed- back pozitiv.

Profesor Elena Haucă, CSEI

Bibliografie:

 1. Neacșu, I.  Introducere în psihologia educației și  a dezvoltării,Editura Polirom, Iași, 2010
 2. Rădulescu, S. Sociologia vârstelor, Editura Hiperion NXXI , București, 1994

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.