ANUNȚ DE ACORDARE INSTRUMENTE DE SPRIJIN PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR PRACTICE

Pentru activitatea A 1.3 – Acordarea de instrumente de sprijin pentru susținerea activităților cadrelor didactice în școlile țintă – din cadrul proiectului POCU/73/6/6/106266 „DEDICAT – Dascăli pentru Elevi Defavorizați – Intervenții pentru Combaterea Abandonului școlar Timpuriu”, Contract POCU/73/6/6/106266, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, anunțăm deschiderea sesiunii de depunere a dosarelor.

Cel puțin 120 cadre didactice/personal de sprijin din grupul țintă vor fi sprijinite și motivate prin acordarea de instrumente de sprijin pentru derularea activităților practice. Cadrelor didactice si personalului de sprijin care participă la programele de formare din cadrul proiectului li se vor acorda, în baza metodologiei elaborate, 200 instrumente de sprijin pentru activitățile practice cu elevii. Se vor acorda în medie 100 de instrumente pe an, timp de 2 ani, cu respectarea limitei maxime de 5000 Eur pe an/scoală. Activitatea se va derula în lunile 6-30 din proiect, cuprinzând elaborarea procedurii de acordare a instrumentelor de sprijin, informarea grupului țintă, primirea și evaluarea mini proiectelor de activități practice precum și monitorizarea acestor activități.

Activitățile practice vizează punerea în aplicare a competențelor dobândite în urma parcurgerii programelor de formare de la A1.1. Instrumentele de sprijin vor fi utilizate de către cadrele didactice în vederea desfășurării de activități practice și nonformale, care contribuie la creșterea atractivității și aplicabilității activităților educaționale sau la alte activități de practica și/sau perfecționare.

Sprijinul va fi acordat în baza unui formular de aplicare (mini-proiect de practică) depus de participantul la formare către responsabilul grup țintă si activități practice și care cuprinde minimum descrierea nevoii, planul activității practice în care este utilizat instrumentul, valoarea adăugata a acestora și resursele necesare.

Acordarea instrumentelor de sprijin se realizează în baza criteriilor din Anexa 5 – Linii directoare pentru elaborarea metodologiei de acordare a instrumentului de sprijin pentru activitățile/stagiile practice. Aceasta va conține un set de recomandări cu privire la organizarea unor activități practice care să aibă în vedere temele orizontale FSE, caracterul nonformal al activităților, precum si relevanța fața de nevoilor elevilor si prescolarilor care participa la activitați. Echipa proiectului va selecta cele mai interesante și inovatoare activități realizate, ca exemple de bune practici ce pot fi multiplicate si în alte contexte educaționale.

Doamna Cotin Rodica, Responsabil Grup țintă și Activități Practice în cadrul proiectului, va așteaptă la sediul CCD Suceava pentru detalii (formulare, metodologie, termene) și pentru a va consilia în vederea depunerii mini proiectelor dvs.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.