Comunicat de presă

CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE A PROIECTULUI DEDICAT – Dascăli pentru Elevi Defavorizați – Intervenții pentru Combaterea Abando-nului Școlar Timpuriu (POCU/73/6/6/106266)

Vă informăm că marți, 20 Octombrie 2020 are loc conferința de închidere a proiectului DEDICAT – Dascăli pentru Elevi Defavorizați – Intervenții pentru Combaterea Abandonului Școlar Timpuriu (POCU/73/6/6/106266). FUNDAȚIA EUROED Iași și CASA CORPULUI DIDACTIC ”GEORGE TOFAN” Suceava, în calitate de parteneri, au fost implicați în proiectul cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Opera-țional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară Educaţie şi Competenţe, Operațiunea –

Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

PARTENERI ASOCIAȚI:

 • Școala Gimnazială Valea Moldovei;
 • Liceul Tehnologic Oltea Doamna Dol-hasca;
 • Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava;
 • Școala Gimnazială Burla;
 • Școala Gimnazială Rotunda;
 • Școala Gimnazială Budeni.

Grup țintă

GRUPUL ȚINTĂ AL PROIECTULUI a fost format dintr-un număr de 132 de persoane din care 8 mana-geri școlari din 5 unități școlare defavorizate din Județul Suceava, persoane care au dorit să-și dezvolte competențele și abilitățile de management și în ceea ce privește reducerea abandonului școlar.

Principalele rezultate concretizate în cadrul proiectului:

 • 132 de cadre didactice și personal de sprijin, identificate, selectate și înscrise în proiect, asistate prin instrumente de sprijin pentru realizarea activităților practice, din 120 prevăzute inițial;
 • 5 cursuri acreditate MENC derulate:
  • Mentoratul între teorie și practică;
  • Multimedia în educație;
  • Strategii didactice active performante;
  • Comunicare, negociere, mediere;
  • Resurse educaționale – tehnologie și creativitate.
 • 8 manageri și 14 experți în management educațional ce au parcurs Programul de formare în Mentorat, pentru stimularea și sprijinirea unui management de succes în școlile țintă și să iden-tifice strategii proprii de dezvoltare instituțională prin aplicarea principiilor de asigurare a calității în educație;
 • 24 de cadre didactice și personal de sprijin ce și-au îmbunătățit competențele transversale;
 • 24 de cadre didactice și personal de sprijin ce au participat la un program de formare în dome-niul prevenirii abandonului școlar;
 • 200 de instrumente de sprijin (subvenții) acordate în vederea susținerii activităților practice la clasă;
 • 200 proiecte didactice evaluate pentru desfășurarea activităților practice cu elevii/preșcolarii;
 • 10 ateliere de lucru cu teme secundare legate de prevenirea abandonului școlar, organizate pentru schimbul de idei, metode, bune practici între experți și cadrele didactice;
 • Ateliere de limbă engleză pentru nivelurile A1, A2, B1;
 • O Metodologie de dezvoltare a mentoratului didactic elaborata și distribuită;
 • Un Manual de mentorat didactic elaborat și distribuit în format electronic;
 • O platformă on-line de comunicare între mentori, cadrele didactice mentorate și experții în men-torat;
 • 60 de cadre didactice ce au fost sprijinite prin activități de mentorat didactic;
 • 75 de stimulente pentru performanță acordate cadrelor didactice ce s-au remarcat în cadrul proiectului și la clasă;
 • Un manual elaborat pentru profesori, denumit Metode inovative și interactive de lucru cu elevii și pre-școlarii din școli defavorizate;
 • Un ghid denumit Egalitatea de șanse și educație incluzivă în școli defavorizate;
 • 5 parteneriate încheiate de școlile țintă și actori locali pentru prevenirea abandonului școlar.

Le mulţumim tuturor participanților și partenerilor noştri care au înţeles importanţa implicării lor în reali-zarea acestui proiect. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU/73/6/6/106266

DATE DE CONTACT

Fundația EuroEd Iași, Str. Florilor nr.1C, Iași – Romania

Manager proiect – Ionel Rodica

Relații despre eveniment la: 0746209101

Site proiect: https://www.dascalidedicati.ro/

E-mail: dascali.dedicati@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.