Contact

Proiectul DEDICAT – Dascăli pentru Elevi Defavorizați – Intervenții pentru Combaterea Abandonului Școlar Timpuriu – Proiect POCU/73/6/6/106266

Obiectivul nostru: Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive.

email: dascali.dedicati@gmail.com

telefon: 0748 984 809

Fundația EuroEd Iași

Formular de contact