Dascăli pentru Elevi Defavorizați – Combaterea Abandonului Școlar Timpuriu

Proiect POCU/73/6/6/106266

Obiectivul nostru: Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive.