Dezvoltarea creativității și inteligenței preșcolarilor

Fiecare copil este diferit și nu poate fi comparat ”decât cu sine însuși”. Și totuși câteva lucruri esențiale îi fac pe toți să fie asemenea. Aceștia au nevoie de dragoste, de securitate, de îngrijire și de exercițiu. Toți caută un sprijin în adult și chiar au nevoie de un anumit control din partea acestuia, pe măsură ce își dezvoltă încrederea în sine și dobândesc propria experiență. Copiii își dezvoltă treptat capacitățile de informare –creare –procesare, care le permit să soluționeze sau să creeze produse.

Creativitatea preșcolarilor

Caracterizarea vârstei preșcolare se realizează printr-un remarcabil potențial creativ. Întreaga personalitate a individului are drept un rezultat sau un produs nou, cu sau fără utilitate și valoare socială.

Preșcolarii creativi se diferențiază de obicei de restul grupului prin diferite comportamente specifice. Dacă li se permite acest lucru, ei își dezvoltă în mod liber creativitatea:

 • sunt foarte curioși,
 • au idei originale,
 • au inițiativă,
 • au un spirit de observație foarte bine dezvoltat,
 • văd conexiuni între elemente aparent fără nicio legătură,
 • pun întrebări adecvate,
 • caută alternative,
 • explorează noi posibilități,
 • manipulează și controlează simultan mai multe idei,
 • învață rapid și ușor,
 • au memorie bună,
 • au vocabularul foarte bine dezvoltat,
 • găsesc căi neobișnuite pentru soluționarea problemelor,
 • au imaginație vie și o capacitate deosebită de a compune povești.

Importanța activităților practice

În cadrul curriculumului pentru învățământul preșcolar, activitățile practice fac parte din din domeniul om și societate, alături de activitățile moral-civice. Activitățile practice sunt desfășurate de către copii cu mult interes și plăcere. Prin desfășurarea acestor activități putem educa și dezvolta mult procese psihice și se pun bazele unor însușiri de personalitate:

 • spirit de inițiativă,
 • încredere în posibilitățile proprii,
 • dorința de a lucra în colectiv,
 • atitudinea creatoare față de frumos.
Diferite tehnici

În grădiniță, pe lângă activitățile practice obligatorii care sunt conduse de către educatoare și care au sarcini și obiective bine precise stabilite, copilul are posibilitatea să-și manifeste creativitatea practică în activitățile alese. La libera alegere, el poate realiza obiecte imaginate de el

 • folosind tehnici de lucru însușite în activitățile comune și
 • folosind materialele de care are nevoie.

De-a lungul anilor, am desfășurat o serie de activități practice. Acestea au avut dificultate mai mare sau mai mică, în funcție de nivelul de vârstă a preșcolarilor. Am căutat să creez copiilor posibilitatea

 • de a se manifesta liber,
 • de a-și forma singuri o părere,
 • de a o exprima așa cum am conceput-o, intervenind  doar pentru corectarea devierilor de la subiect.
Exemple de activități

Am dat posibilitatea copiilor să-și exprime părerea, să interpreteze situațile pe roluri în stil personal, să creeze o construcție, un desen, o pictură după imaginația și creativitatea lor prin diferite activități:

 • de povestire,
 • de memorizare,
 • de povestiri create de ei,
 • de lectură după imagini,
 • jocuri didactice de tot felul,
 • jocurile de creație,
 • dramatizări,
 • activitățile practice de desen, de modelaj, de pictură.

Experiențe didactice reușite în dezvoltarea creativității

Cunoașterea mediului – Convorbire ”Primăvara”

S-a utilizat metoda Floarea de lotus.

Obiectivul urmărit: Evaluarea cunoștințelor însușite despre anotimpul primăvara pe baza reprezentărilor formate în urma

 • desfășurării lecțiilor plimbare în mediul înconjurător,
 • a imaginilor extrase din texte scrise,
 • calendarul naturii etc.
Desfășurare
 • Materialul ce ilustrează conținutul activității este pregătit într-un loc vizibil din sala de grupă.
 • Cu ajutorul unei ghicitori se face introducerea în activitate. ”Ghioceii sunt pe câmpuri, Rândunelele în crânguri, Copacii înmuguresc, Pe cine vestesc?” – Primăvara
 • Se anunță tema activității (Primăvara).
 • Se selectează un grup de opt copii care formează grupul central (cel al liderilor). Copiii împreună cu educatoarea vor stabili opt teme secundare. Acestea constituie conținutul temei principale .
 • Se adresează întrebarea ”Care sunt  ideile principale ale  anotimpul primăvara?”
 • Copiii sunt ajutați de către educatoare cu indicii.
Alte idei de joc
 • Starea vremii
 • Activitatea omului pe câmp
 • Sărbători de primăvară
 • Îmbrăcăminte
 • Caracteristicile primăverii
 • Păsări călătoare
 • Curiozități ale naturii
 • Plantele, copacii în anotimpul primăvara
Desfășurare
 • Câte un copil din cei 8, își aleg un grup de copii cu care va colabora în toate etapele.
 • Fiecare grup secundar colborează pentru elaborarea ideilor. Grupul care are nevoie de sprijin este ajutat prin întrebări pentru direcționarea demersului, formularea acestora să corespundă posibilităților reale ale copiilor.
 • Exemplu: (Grupa care va da cât mai multe informații despre copaci ,plante în anotimpul primăvara)
  • Ce se întâmplă cu zăpada primăvara ?
  • Cine o topește?
  • Ce apare de sub zăpadă?
  • Cine este vestitorul primăverii?
  • Ce apare pe câmp?
  • Ce se întâmplă cu copacii ?
  • De cine sunt ei îngrijiți?
  • Ce apare pe crenguțele copacilor?
 • În această etapă ,preșcolarii întreabă în interiorul grupului, clarifică anumite aspecte ba chiar sunt stimulați de către educatore prin întrebări ajutătoare.
 • Liderul grupului comunică ideile.Fiecare își prezintă rezultatele obținute .auditoriul poate interveni prin discuții ,completări ,aducând idei noi ,chiar îmbunătățind rezultatul dezbaterii.
 • Evaluarea. În funcție de nivelul grupei copiii pot analiza rezultatul muncii, sau dacă nu educatoarea apreciază munca realizată, colaborarea grupului, parcurgerea temelor și valoarea ideilor noi obținute .
Activități specifice

Un rol important în dezvoltarea creativității preșcolarilor le au și activitățile desfășurate la zonele de interes .

 • Bibliotecă : ”Cărți cu povești”. Copiii utilizează cărțile cu povești le selectează ,le triază și le așază într-un mod cât mai creativ.
 • Construcții : ”Castelul zânelor” este construit de către copiii ,astfel încât în prezentarea lui să fie surprinse elementele amplificatoare ale construcție.
 • Jocul de rol: pune la dispoziția copiilor costumații adecvate, interpretării unor roluri cât mai creative specifice personajelor din povești și basme.
 • Artă: Pornind de la un simplu cerc copiii por reda diferite imagini cu ar fi:
  • o fizionomie umană,
  • un animal,
  • o jucărie,
  • o floare,
  • un mijloc de transport,
  • o construcție etc.
 • Prin decupaj și simple îndoituri se pot reda diferite păsări ,flori.
 • Cu procurarea materialelor din natură: frunze, crenguțe, pietricele, conuri etc. Copiii își valorifică creativitatea realizând un colaj ,amprentare,ștampilare, decorare ,presare etc.

După cum se poate observa creativitatea preșcolarilor este strâns legată de preocupările pe care le au aceștia la grădiniță. Profesia de educatoare ,munca cu copiii necesită multă creativitate în găsirea de soluții diverse variante de joc etc.

Inteligența copiiilor

În zilele noastre rolul inteligenței crește tot mai mult, mai ales datorită

 • conlucrării, tot mai strânse cu activitatea practică,
 • a intercondiționării cu revoluția științifică și tehnică contemporană.

Obiectivele majore ale educației ne obligă să concepem pregătirea și educarea copiilor pentru școală și viață la cei mai înalți parametrii de dezvoltare intelectuală.

Dezvoltarea intelectuală a copiiilor preșcolari este orientată spre cunoaștere, descoperirea adevărurilor științifice înarmându-i cu instrumente ale muncii intelectuale, punând un accent deosebit pe

 • informarea intelectuală permanentă,
 • formarea spiritului de observație,
 • a judecății logice,
 • a imaginației creatoare,
 • a gândirii inventive,
 • a spiritului teoretic și
 • a capacității de organizarea a cunoștințelor în sisteme și structuri logice.

Educatorii trebuie să organizeze activități formative ”polivalente”, prin care inteligența să se dezvolte la cel mai înalt nivel. La această vârstă precoce, inteligența se caracterizează prin suplețe și flexibilitate în operarea cu noțiunile și produsele simbolice ,figurale ,verbale

Exemple de activități unde copiii își dezvoltă inteligența
Construcții  ”Castelul Lego”

Desfășurarea jocului

 • Împărțiți copiii în grupuri de către 2-3,
 • Așezați pe măsuță un număr suficient de mare de cuburi pentru a construi un castel. Totodată să fie suficient de mic pentru a obliga copiii să coopereze și să-și împartă materialele.
 • Spunem copiilor că vor trebui să construiască împreună un castel din piese lego.
 • Se observă că preșcolarii exersează comportamentele care facilitează stabilirea și menținerea relațiilor de prietenie. De asemenea, învață să-și folosească inteligența alături de ceilalți copii din grup .
Activitățile extracuriculare

Desfășurare

 • La grădinița noastră a venit trupa de teartu ”Puppet”. Ei au prezentat piesa de teatru adaptată după  ”Fetița cu chibriturile ”de  HANS CHRISTIAN ANDERSEN.
 • A doua zi la ”jocul de rol” , copiii s-au jucat cu ajutorul unui microfon de-a reporterii, folosind metoda interactivă Reportajul.
 • Cu ajutorul educatoarei, copiii vor formula un set de întrebări, care să vizeze ce au auzit și văzut în timpul spectacolului.
 • Cu ajutorul acestei metode copiii și-au dezvoltat capacitățile intelectuale de a identifica, a observa, a descrie, a elabora, a prezenta etc.
 • Inteligența copiiilor a fost stimulată prin cooperare,gândire ,spiritul de observație, gândirea logică dar și limbajul.
Activitățile matematice  -joc didactic- ”Ne jucăm cu florile”

Desfășurare

 • Copiii așezați în jurul unei vaze cu flori vor trebui să aleagă o floare după câteva criterii:
  • copilul care știe câte degete am la o mâna;
  • copilul care are o hăinuță identică cu a unei flori;
  • copilul care știe câți purceluși sunt în poveste   etc.
 • În continuare ,cu ajutorul florilor vor trebui să formeze șirul numeric crescător și descrescător.
 • În acest șir se află o floare nepictată ,ei vor trebui să observe care a rămas nepictată.
 • Copiii sunt rugați să închidă ochii. Eu voi lua o floare din fiecare șir format ,ei vor trebui să găsească floarea lipsă.
 • Vecinii unei cifre vor fi găsiți. Cu ajutorul petalelor vor trebui să-mi formeze o floare cu un anumit număr, iar cu ajutorul florilor ei vor trebui să-mi descompună un număr.
”Cifere încurcate ”

Desfășurare

 • Cu ajutorul unei legende care le indică cifrele din rând, copiii vor realiza puzzle-luri cu imagini ce reprezintă flori de primăvară.
 • Ei vor avea de aşezat piesele după legenda de lucru , iar la întoarcerea planşetei vor descoperi imaginea unei flori.
 • Se va propune copiilor să lucreze în perechi , urmărindu-se
  • corectitudinea îmbinării pieselor,
  • colaborarea dintre copii,
  • descrierea imaginilor de pe puzzle-urile realizate.

Profesor Juravle Elena-Daniela, G.P.N. Burla

Bibliografie
 1. Roco Mihaela,Creativitate și inteligență emoțională ,Editura Polirom,Iași,2004.
 2. Silvia Breben și colaboratorii Metode interactive de grup ,Editura Arves.
 3. Grădinița și educația copilului preșcolar ,1979.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.