Egalitate de șanse – Informații generale pe scurt

Egalitatea de şanse este conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-și dezvolte capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte.

Conceptul are la baza asigurarea participării depline a fiecarei persoane la viata economica si sociala, fara deosebire de origine etnica, sex, religie, varsta, dizabilitati sau orientare sexuala.

Dreptul la egalitate de şanse – drept fundamental în cadrul Uniunii Europene.

Valorificarea diversității culturale, etnice și a diferențelor de gen, de varsta sunt premise pentru dezvoltarea societății și asigura un cadru în care relațiile sociale au la baza valori precum toleranta și egalitatea.

O serie de acte normative la nivelul Uniunii Europene pentru implementarea principiului egalitatii de șanse pe piața muncii au fost emise de-a lungul timpului. Ariile în care se aplica principalul document care reglementeaza punerea in aplicarea a principiului egalitatii sunt:

 • accesul la incadrarea in munca
 • promovarea și formarea profesională
 • condițiile de muncă
 • securitate socială

Prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza criteriilor: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.

Tipuri de discriminari in Romania

 • discriminare după gen
 • discriminare dupa orientare sexuala
 • discriminare după varsta
 • discriminare după handicap
 • discriminare după etnie
 • discriminare după religie

Genul se referă la diferențele sociale dintre femei și bărbați care sunt invatate si care se schimbă în timp. Aceste diferențe variază mult în interiorul unei culturi de la o cultura la alta. Genul este un instrument conceptual cu ajutorul căruia sunt analizate rolurile, responsabilitățile, constrângerile, șansele si nevoile barbatilor si femeilor în orice context.

Principalele cauze care stau la baza discriminării după gen în România:

 • nivelul scăzut al remunerației în domeniile puternic feminizate
 • reprezentarea inechitabila la nivel politic a femeilor și a barbatilor în procesul de luare a deciziei
 • deficiențele la nivelul administrației publice locale in a asigura masuri active de conciliere a vieții de familie cu viața profesională
 • numărul redus al activităților economice inițiate de către femei
 • existenta stereotipurilor sexiste în societate
 • accesul scăzut

Ca și cetăţeni cu drepturi depline, persoanele cu handicap au drepturi egale și au dreptul la demnitate, egalitate de tratament, de viata independenta si de participarea deplina in societate.

Principalele cauze care stau la baza discriminarii dupa handicap in Romania:

 • accesul scăzut la servicii sociale specializate
 • accesul persoanelor cu handicap locomotor în mijloacele de transport în comun
 • accesul scăzut pe piața muncii
 • accesul scăzut la orice forma de educație, datorat inexistenței unui sistem de educație timpurie pentru copilul cu handicap, a mentalităților învechite a profesorilor precum și a lipsei accesibilizărilor mediului fizic și informational in sistemul de invatamant

Principalele cauze care stau la baza discriminării după etnie, mai exact discriminarea populatiei rome în România:

 • existența unui sistem patriarhal și a unor norme comunitare care nu permit femeilor rome dezvoltarea unei cariere profesionale
 • formele multiple de discriminare cu care femeile rome se confruntă în accesul la bunuri și servicii, precum și la furnizarea serviciilor
 • imaginea negativă promovată de către mass-media referitoare la femeile și bărbații de etnie romă
 • insuficienta promovare a diversității și a identităților multiple ale femeilor în societatea românească

Cui ne adresăm?

În cazul unei discriminări, se recomanda adresarea:

 • angajatorului
 • reprezentanților sindicali sau reprezentanților aleși ai angajaților Inspectiei Muncii
 • Agenției Naționale a Functionarilor Publici
 • Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați
 • Instanțelor judecatoresti

Acte normative privind egalitatea de șanse pe piața muncii:

Responsabil Teme Secundare – Grigorii Alexandru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.