FORUMUL DE DISCUŢII – METODĂ DE SUCCES ÎN LUCRUL CU ELEVII CU TULBURĂRI DE ÎNVĂȚARE

Prof. psihopedagog Dorina Cocari, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava

La nivel social şi societal, apelul la terapia prin vorbă este în creştere, pe măsură ce tratamentul medicamentos a pierdut mult teren. Aşa cum oamenii sunt doritori să-şi povestească suferinţa lor la cabinetele de psihoterapie, tocmai pentru a da un sens acesteia şi a furniza vieţii lor unitate şi scop, tot astfel, copiii cu CES găsesc un loc propice pentru discuţii din cele mai diverse, în cabinetele şcolare de terapie. Discuţiile libere sau dirijate, povestirile sau poveştile terapeutice joacă un rol vital pentru aceşti copii, ele alcătuind fundaţia pentru obţinerea progresului scontat. Pornind de la această perspectivă, am iniţiat forumul de discuţii în vederea realizării comunicării constructive, atât de necesară mai ales pentru elevii cu tulburări de învăţare.

Forumul de discuții presupune inițierea unor conversații cu elevii, pe diverse teme, pornind de la mijloace de învățământ adecvate. De fiecare dată, se urmărește respectarea preferințelor pe care le au elevii, astfel încât să fie stimulați să se exprime, indiferent de posibilitățile intelectuale pe care le au, de inteligența predominantă sau de stilul de învățare, chiar dacă există tulburări diverse de învățare sau cerințe educaționale speciale.

În lucrul cu elevii cu tulburări de învăţare, mai tot timpul pornesc de la premisa că poveștile sunt foarte importante pentru a explora lumea. Astfel, se inițiază discuții sau se creează și se prezintă povești prin intermediul unor resurse adecvate:

– pe baza unor imagini simple sau complexe, aduse de către profesor sau alese de către elevi;

– pe baza unor obiecte (jucării) aduse de către elevi;

– pe baza vestimentației elevilor („Ziua tricourilor albe sau „ Ziua şireturilor colorate”);

– pe baza unor preferințe, a unor dorințe;

– pe baza unor texte/cărți citite, a unor desene imaginative realizate în urma lecturii;

– pe baza unor roboței creați în cadrul unui atelier de robotică; (Roboții îndeplinesc diverse misiuni în cadrul unor scenete create anume și puse în scenă de către elevi.)

– pe baza salutului exprimat într-o manieră proprie, în fiecare zi de către alt elev;

– pe baza unor bilețele începute de către profesor și distribuite elevilor; (Fiecare bilețel are un alt început.)

Elevii sunt motivați să participe la discuții, deoarece acestea se bazează pe emiterea unor idei creative, neclasate neapărat în corecte și greșite, mizând pe ideea că greșelile se corectează în timp. Din această ecuaţie nu lipseşte însă respectarea regulilor comunicării orale.

Găsesc foarte importantă privirea emițătorului îndreptată către interlocutori. Atât verbal, cât şi nonverbal, elevii comunică explorând realitatea; își folosesc experiența de viață, cunoștințele empirice pentru a descoperi noi aspecte, învățând independent, dar și împreună, unii de la alții. Astfel, ei dobândesc noi achiziții, analizează, sintetizează, evaluează şi-şi dezvoltă capacitatea de exprimare orală, imaginaţia şi creativitatea, permițând trecerea către scrierea imaginativă. Totodată, atitudinea elevilor față de sarcini oferă profesorului informații referitoare la particularitățile individuale ale acestora, ghidându-i spre modalitatea de acțiune.

La fel de important este ca, după fiecare activitate, profesorul să reflecteze asupra răspunsurilor primite, asupra comportamentelor, atitudinilor manifestate de către fiecare elev în parte și să valorifice pentru fiecare acele aspecte care conduc la progres școlar, precum și modalitatea de intervenție cea mai eficientă.

Găsesc oportun să menţionez în acest sens câteva forme, prin care forumul de discuţii în rândul elevilor cu tulburări de învăţare a fost experimentat cu succes.

Forumul de discuții din prima zi de școală

În prima zi de școală, se solicită fiecărui elev să prezinte culoarea preferată, hobby-uri, localitatea din care vine, dorințe pe care le are și care pot fi împlinite la școală. Elevii vor întâmpina unele dificultăți în prezentarea dorințelor, dar, pe baza modelelor, exemplelor, acestea vor fi depășite. Informațiile culese vor fi utile atât în procesul de cunoaștere, de intercunoaștere, dar și în desfășurarea activităților cooperative de învățare care vor urma, constituind criterii pentru formarea grupelor de lucru. Este foarte important să ținem seama de dorințele copiilor, pentru a-i motiva să participe și pentru a asigura o relație educativă eficientă.

Forumul de discuții cu imagini

Se prezintă copiilor imagini pe o anumită temă sau li se cere să aducă ei imagini referitoare la o temă dată. Fiecare copil vorbește despre imaginea aleasă. Copiii își prezintă creația într-o ordine aleatorie sau în cadrul unor jocuri, de exemplu „Ghemul discuțiilor”.

Forumul de discuții cu obiecte

Elevii aduc obiecte (jucării) legate de o temă dată, pe care le prezintă. Motivația pentru discuție este una ridicată, deoarece copilul îşi alege obiectul preferat.

Forumul de discuții bazat pe imaginație

Se prezintă copiilor un punct negru realizat pe un suport alb și se poartă discuții pe baza a ceea ce văd în jurul acestuia.

Forumul de discuții bazat pe lectură

Se citește un text/o carte și se solicită elevilor să reprezinte scene identificate, folosind tehnici din domeniul artelor plastice și adaptând situația la contextul actual. Discuțiile se bazează pe prezentarea lucrărilor, explicând reprezentările pe care le-au realizat (forme, dimensiuni, culori) și argumentând transformările realizate.

Forumul de discuții bazat pe diversitate

 Se desfășoară activitatea practică intitulată sugestiv „Ziua şireturilor colorate”, când elevii poartă şireturi de culori diferite la aceeaşi pereche de tenişi, de exemplu. Li se solicită să emită idei legate de trăirile lor în acest context. Discuția este condusă către acceptarea diversității și se pretează integrării copiilor cu dizabilități.

Forumul de discuții bazat pe teatru

Pe baza roboțeilor creați în cadrul unui atelier de robotică, elevii compun cu ajutor o scenetă. Roboțeilor li se atribuie diverse misiuni, ca ființe sau ca obiecte și sunt integrați în scenetă pentru a realiza acțiuni mai mult sau mai puțin miraculoase. Se valorifică astfel inteligența artificială.

Forumul de discuții bazat pe salut

În fiecare dimineață, un elev scrie pe tablă un salut inedit, care reprezintă o creație proprie și care este exprimat printr-o frază/cântec/poezie. Elevul prezintă salutul, colegii răspunzându-i într-o manieră proprie. Fiecărui elev îi va veni rândul să inițieze propriul salut.

Forumul de dicuții cu bilețele

Se distribuie fiecărui copil câte un bilețel pe care este scris începutul unui text. Acesta diferă de la un copil la altul. („Azi dimineață m-am trezit și….; „Ieri am primit un bilețel…;etc.) Fiecare copil va continua textul pe baza trăirilor personale, a experiențelor proprii de viață.

Aceste strategii de realizare a comunicării s-au dovedit a fi extrem de valoroase şi au condus la:

 • dezvoltarea capacității de comunicare;
 • dezvoltarea gândirii logice, critice, creatoare;
 • creșterea motivației elevilor pentru a participa la activitate, indiferent de particularitățile de vârstă și individuale;
 • dezvoltarea comportamentului de ascultător/vorbitor;
 • dezvoltarea capacității de investigare a realității;
 • acceptarea diversității;
 • creșterea stimei de sine;
  • învățarea în ritm propriu, în funcție de inteligența predominantă și de stilul de învățare;
  • învățarea prin cooperare;
  • diferențierea/individualizarea învățării;
  • cunoașterea psihopedagogică a elevilor;
  • dezvoltarea personalității elevilor;
  • eficientizarea activității didactice.

Fiecare dascăl este “un marinar” care face față nenumăratelor provocări, pentru a finaliza călătoria alături de elevii săi, ajungând împreună pe un mal unde se vor întâlni cu succesul, cu fericirea. Pentru acest deziderat, „marinarul” țese o frânghie de care să se prindă toți. Important este să realizeze strașnic două noduri: cunoașterea, bazată pe învățare pe tot parcursul vieții și acceptarea, bazată pe dragostea sinceră pentru copii.

Bibliografie:

1. Asociația PartNET – Suport de curs INO – PRO, 2018 – 2021.

2. Ghid de predare învăţare pentru copiii cu cerinţe educative speciale, Asociaţia Reninco România, Reţeaua Naţională de Informare şi Cooperare pentru Integrarea în Comunitate a Copiilor cu Cerinţe Educative Speciale, Editura MarLink, Bucureşti, 2000.

3. Instruirea diferenţiată – aplicaţii ale teoriei inteligenţelor multiple, Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Consiliul naţional pentru pregătirea profesorilor, Seria „Calitate în formare”, Bucureşti 2001.

4. Standarde profesionale pentru profesia didactică, Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Consiliul naţional pentru pregătirea profesorilor, Bucureşti, 2002.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.