Miniproiect – Comunicarea didactică și inserția socială

Aprobat,

Coordonator activități Partener 1, Valeria LEONTE

I. DATE GENERALE

Numele şi prenumele cadrului didactic: ILICĂ MIHAELA- CARMEN

Unitatea şcolară: C.S.E.I.- SUCEAVA

Stagiul de practică aferent programului de formare: Comunicare. Negociere. Mediere

Competenţa didactică vizată: Dezvoltarea comunicării didactice și a capacității de inserție socială

Perioada implementării: septembrie, 2018- iunie, 2019

II. DETALIEREA MINI-PROIECTULUI DE PRACTICĂ

1. Justificarea mini-proiectului  de practică.

GRUP ŢINTĂ

 •   Copiii din C.S.E.I- SUCEAVA
 •   Profesorii-educatori din unitate
 •   Părinţii ,bunicii copiilor implicaţi în proiect
 •  Specialişti ( tipografi,bibliotecari , librari,consilieri scolari)

Necesitatea aplicării în contextul şcolii ţintă: având în vedere că şcoala noastră se confruntă cu riscul abandonului timpuriu, mai ales la elevii de etnie rromă, competenţa pe care am dobândit-o în cadrul cursului, vine în ajutorul meu pentru a-i putea face pe elevi, prin calitatea actului didactic să nu abandoneze şcoala şi astfel, să obţină performanţe, chiar şi în învăţământul special.

CONŢINUTUL PROIECTULUI:

Prin abordarea temelor, bogate în conţinut literar şi informaţional, încercăm să prezentăm cartea ilustrată care te invită la căutare, la cunoaştere şi în care se găsesc răspunsuri la întrebările vieţii.

         Activităti propuse:

 • activitati didactice din cadrul domeniilor experentiale: Limba si comunicare,  Estetic si creativ, Om si societate;
 • activitati educative curriculare și extracurriculare: – vizionare de filme, jocuri de rol, dramatizari, spectacole de teatru, programe literar – artistice, vizite,

Metode / mijloace de realizare: – metode clasice şi moderne, metode interactive de grup, întâlniri de grup, jocuri de rol, concursuri, şezători, serbări, expoziţii, vizite,  spectacole de teatru.

SCOPUL: Dezvoltarea competenţelor elementere de comunicare orală şi scrisă a copiilor,

OBIECTIVE SPECIFICE:
 1. Stimularea gustului pentru lectura;
  1. Apropierea copiilor de carte si de cuvantul scris;
  2. Formarea unei atitudini de grija si respect fata de carte;
  3. Familiarizarea copiilor cu diferite tipuri de scriere;
  4. Imbunatatirea comunicarii orale si stimularea interesului pentru citit-scris;
  5. Cunoasterea institutiilor care se ocupa de aparitia, distribuirea sau pastrarea cartilor;
  6. Stimularea imaginatiei si a creativitatii verbale;
  7. Impartasirea experientelor personale.

2. Planul de activităţi practice.

În vederea desfăşurării optime a activităţilor propuse se vor asigura materialele ce constau în  jocuri puzzle, cartoane, cărţi cu poveşti, lipiciuri, planșe cu imagini secvențiale din povești, CD-uri. Aceste activităţi fac parte din materia predată pe arcursul cursului şi vizează familiarizarea a elevilor mei cu metode ce le stârnesc interesul şi curiozitatea, și mai ales vizitele la biblioteca școlii, respectiv tipigrafie.

Activităţile propuse au ca scop combaterea abandonului elevilor prin atragerea lor în activităţi care să le trezească interesul pentru şcoală, având în vedere că majoritatea provin din familii în care educaţia nu are nici o valoare. Sunt  activităţi uşoare în care se lucrează şi se mânuieşte foarte mult material didactic, activitatea se desfăşoară  în echipe , grupe sau perechi , se pun în valoare posibilităţile şi calităţile fiecărui elev în parte.

Copiii nu au în familie jocuri sau jucării, cărți cu povești care să le atragă interesul, ei provenind din familii defavorizate. Sunt activităţi de formare de priceperi şi deprinderi, de consolidare şi sistematizare a cunoştinţelor , de asimilare de cunoştinţe noi şi chiar de evaluare. Poveştile, audițiile, vizitele, desenele sunt preferate de copii.Vizitele,  vizionările, lectura, concursul, jocul didactic sunt modalităţile prin care acestea sunt realizate. Elevii sunt încântaţi şi aşteaptă să fie provocaţi.

Metoda utilizată, titlul activităţii, tipul activităţii

Activitatea nr. 1 Colțul poveștilor- luna septembrie

Activitatea se va desfăşura timp de 2 ore, în sala de clasă. Invitaţii/participanţii vor fi toţi elevii şi cadrele didactice care sunt cuprinse în acest proiect. În cadrul activităţilor voi prezenta informaţii despre proiectul Dedicat- Dascăli pentru Elevi Defavorizaţi – de acordare a instrumentului de sprijin în cadrul proiectului POCU/73/6/6/106266. Prezentarea se va face folosind instrumentele computerizate din sala de fistivităţi. În continuare voi desfăşura activităţi de spargere a gheţii. Scopul lor este de a se acomoda elevii cu informaţiile specifice temei. În aceste două ore se va amenaja un colțișor al clasei, colțișor cu cărți de povești, cu planșe, CD-uri.

Activitatea nr. 2  Deschiderea oficială a proiectului- luna octombrie

Activitatea se va desfăşura timp de 2 ore, în sala de festivităţii. Invitaţii/participanţii vor fi toţi elevii şi cadrele didactice care activează în unitatea noastră ca profesori-educatori. În cadrul activităţii se vor desfăşura scurte dialoguri de acomodare cu tema mini-proiectlui şi va fi nominalizat grupul ţintă, ţinând cont de interesul şi dorniţa de implicare a elevilor în acest proiect. În felul acesta elevii sunt familiarizaţi cu cât mai multe informaţii despre poveşti, bibliotecă, tipografie

Activitatea nr. 3  Vizită la biblioteca școlii, împrumuturi de cărți- luna noiembrie

Metode: conversaţia, conversația euristică, explicația, exercițiul, demonstrația

Durata: 2 ore

Prin această activitate, elevii vor fi familiarizați cu biblioteca: spațiul, cartea, aranjamentul, înscriere, împrumut, păstrare.

Activitatea nr. 4  Lectura educatoarei- decembrie

Scopul acestei activităţi este de asigura înţelegerea conţinutului poveştilor.

Metode: cubul, explicaţia, lectura

Durata: 2 ore

Activitatea nr. 5  Teatru de păpuși( povești terapeutice)- ianuarie

Obiectivul acestei secvenţe este de a descoperi trăsături pozitive/negative ale personajelor din poveşti, dar şi de a identifica aspecte practice pe care elevii le pot folosi în viaţa de zi cu zi, prin mânuirea unor păpuși.

Mertode: demonstraţia, exercițiul

Durata: 2 ore

Activitatea nr. 6  Recital de poezie – ianuarie

Aplicarea cunoştinţelor în practică. Se va desfăşura timp de 2 ore, în sala de festivităţi. Elevii vor prezenta un recital de poezie eminesciană.

Metode: demonstraţia, exercițiul, memorizarea

Activitatea nr. 7 Jocuri de dezvoltarea limbajului- februarie

Prin aceste jocuri ( Completează cuvântul, propoziția!, Omanotopee, Interjecții, Eu spun una, tu mai multe!, Găsește rima!), elevii dezvoltă limbajul.

Metode: jocul didactic, imitația, exercițiul 

Durata: 2 ore

Activitatea nr. 8 Vizită la biblioteca județeană- martie

Vizitate este o metodă importantă atât în socializare, cât și în dezvoltarea unor cunoștințe sau abilități. Elevii vor afla tainele unei mari biblioteci, tainele cărților.

Durta 2 ore

Activitatea nr. 9 Vizită la tipografia Lidanaaprilie

Această vizită ajută elevii să afle de unde vin cărțile, din ce sunt făcute, cum sunt tipărite, cum sunt desenate personajele pentru a ajunge în librării sau la biblioteci.

Metode: vizita, observația

Durata: 2 ore

Activitatea nr. 10 Ziua internațională a cărții23 aprilie

La această activitate, fiecare elev va prezenta cartea citită și împrumutată de la bibliotecă.

Metode: demonstrația, lectura

Durata: 2 ore

Activitatea nr. 11 Ne citește bunica o poveste!mai

Se vor prezenta audiții, din poveștile citite. Elevii vor recunoaște poveștile, autorii, personajele.

Durtata: 2 ore

Activitatea nr. 12  Carnavalul personajelor din povești- iunie

Prin intermediul povestilor oferim modalitati prin care copiii inteleg anumite situatii si pot face legatura intre situatiile sociale intalnite, natura comportamentala si emotiile traite de personaje. Fiecare elev va alege personajul dorit.

Acţiuni pentru respectarea principiilor nedescriminării.

Mini-proiectul se va desfăşura cu toţi elevii din clasă, nu se va realiza nicio deosebire pe bază de etnie, deficienţă, categorie socială, sex.

Activităţile promovează nediscriminarea şi dezvoltarea educaţiei la orice nivel şi pentru oricine, dezvoltarea unui mediu educaţional incluziv accesibil tutuor copiilor, educarea în spiritul respectului şi toleranţei pentru colegii lor, astfel, fiecare elev va avea acces la activitate/material didactic.

Acţiuni care contribuie la inovarea socială

Prin activităţile derulate în mini-proiect se urmăreşte creşterea numărului de elevi participanţi indiferent de etnie, utilizarea metodelor activ-participative care îi determină să nu renunţe la şcoală. Aceste metode îi ajută să îşi dezvolte activităţile, imaginaţia şi, astfel, să obţină performanţe şcolare şi să reducă riscul de abandon şcolar.

3. Valoarea adăugată prin mini-proiect

Povestile  ascund in ele o lume intreaga de mistere; te poarta pe aripi de vis intr-o lume in care nu ai putea ajunge cu nici cel mai grozav vehicul din lume; transmit valori din generatie in generatie; sunt  ca o calauza pe un drum nesigur. Prin povesti s-au transmis de-a lungul timpului lectiile importante ale vietii de la o generatie la alta.

Sigur, exista tot felul de povesti…dar as dori in continuare sa discutam despre povestile  terapeutice. Da, orice poveste ar putea fi transformata, dar unele au fost scrise special cu acest scop : de a vindeca, a ajuta , a dezvolta abilitati  de rezolvare a unor probleme, de a ajuta pe cei ce le asculta sa ia anumite decizii.

 Prin intermediul povestilor oferim modalitati prin care copiii inteleg anumite situatii si pot face legatura intre situatiile sociale intalnite, natura comportamentala si emotiile traite de personaje

4. Resursele necesare realizării mini-proiectului

Elaborat,

­­­­­­­­­­­­­­Numele şi prenumele aplicantului, Ilică Mihaela- Carmen

Verificat,

Responsabil Grup Tinta si Activitati Practice, Rodica COTIN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.