Miniproiect de practică – Multimedia în educație

Aprobat,

Coordonator activități Partener 1, Valeria LEONTE

I. Date generale

Numele şi prenumele cadrului didactic: Hauca Elena

Unitatea şcolară:CSEI Suceava

Stagiul de practică aferent programului de formare: Multimedia în educație

Competenţa didactică vizată: Dezvoltarea, consolidarea și perfecționarea deprinderilor și capacităților cognitive;

Perioada implementării:martie-iunie 2019

II. DETALIEREA MINI-PROIECTULUI DE PRACTICĂ

1. Justificarea mini-proiectului  de practică

Scopul: formarea  și consolidarea deprinderii de a realiza o compoziție plastică pe o temă dată  utilizând tehnica picturii cu buretele

Obiective
 1. să clasifice culorile după criteriile învăţate ( culorile calde, reci şi nonculorilor).
 2. să obţină amestecuri de tonuri şi nuanţe ale unei culori în realizarea unei compoziţii plastice echilibrate.
 3. să  respecte etapele de lucru stabilite;
 4. să realizeze o compoziţie originală utilizând tehnica picturii cu buretele;
 5. să  lucreze ordonat şi îngrijit, dovedind îndemânare în mânuirea instrumentelor plastice;

Grup țintă:elevii clasei a VII aB

În acest proiect am încercat implicarea elevilor în activități diverse de învățare, colaborare, evaluare și autoevaluare.

Toți copiii au fost implicați în activitate, nu s-au făcut discriminări, s-a lucrat diferențiat.

2. Planul de activităţi practice

Stagiul de practică propus am ales să îl desfășor în cadrul programei de Educație plastică.

Desenul îi ajută pe copii să se înţeleagă pe sine, să se elibereze de anxietăţile şi tensiunile acumulate, să dezvolte abilităţi de comunicare,de exprimare şi relaționare cu ceilalţi copiii şi cu adulţii, să se adapteze în societate, să aibă o dezvoltare armonioasă, echilibrată, responsabilizare, să-și dezvolte iniţiativa și imaginaţa spiritului creativ, ajutând în final, la elaborarea unor strategii de rezolvare a conflictelor.

Desenul este o forma de echilibru între lumea lui interioară și solicitarea lumii exterioare. Prin desen copilul caută simultan să satisfacă atât cerințele sale proprii, cât și să se adapteze formelor din  afară.

Desenul oferă posibilitatea de a exprima tot ceeea ce în experiența copilului trăită, nu poate fi formulat și asimilat prin mijloacele limbajului vorbit. 

Activitățile artistico-plastice sunt un important mijloc de dinamizare a vieții psihice a copilului , a proceselor sale intelectuale,afective, volitive și motivaționale.

Influiențele formative pe Care le are desenul asupra copiilor sunt:

 • dezvoltarea capacităţilor senzorio-perceptive, realizată prin intermediul imaginilor artistice, lărgind totodată orizontul de cunoaştere al individului; 
 • dezvoltarea aptitudinilor artistice;
 • dezvoltarea operaţiilor gândirii;
 • dezvoltarea posibilităţilor creatoare;
 • influenţarea bunei dispoziţii, prin crearea de noi imagini, ilustraţii;
 • formarea sentimentelor estetice, proces care începe în perioada preşcolară prin plăcerea pentru a  desena, a modela, a colora, a construi. Noţiunile estetice apar prin aprecierea propriei lucrări în comparaţie cu lucrările altor copii;
 • observarea şi aprecierea frumosului din lumea înconjurătoare, care va fi redat în lucrările proprii;
 • dezvoltarea atenţiei, iar aici ne referim deja la modul în care sunt organizate şi se desfăşoară activităţile artistico-plastice, dar şi la felul în care realizează o lucrare; 
 • dezvoltarea spiritului de observaţie, prin reprezentarea tot mai fidelă a mediului înconjurător, a  elementelor conţinute în realitate;
 • dezvoltarea imaginaţiei creatoare se exprimă prin imagini plastice, pline de fantezie;
 • formarea şi educarea dragostei faţă de muncă, mai ales prin crearea de noi lucrări;
 • formarea şi educarea spiritului de echipă;
 • dezvoltarea perseverenţei şi calităţilor voinţei;
 • formarea şi educarea spiritului critic, prin compararea lucrărilor realizate de alţii copii.
Activitatea nr. 1: ,,Bun venit în lumea culorilor!,,
 • familiarizarea cu  materialele și instrumentele  folsite în cadrul orelor de educație plastică;
 • familiarizarea cu tehnicile de pictură: tehnica picturii cu buretele, tehnica picturii cu ața, tehnica picturii cu paiul, tehnica picturii cu ștampile, tehnica picturii cu bețișoare,tehnica quilling;
Activitatea nr. 2: ,, Flori de primăvară,,
 • cunoașterea mai multor tehnici de pictură.
 • să se familiarizeze cu tehnica picturii cu buretele;
Activitatea nr. 3: ,, Flori realizate prin tehnica quilling”;
 • să se familiarizeze cu tehnica quilling;
 • să execute modele de petale din fâșii de hârtie ;
 • să asambleze petalele pentru a forma flori și frunze ;
Activitatea nr. 4: Expozitie cu lucrările elevilor
 • să –și prezinte cele mai reușite creații plastice și practice prin expoziția: precum și diplomele obținute în cadrul concursurilor.

3. Valoarea adăugată prin mini-proiect

Prin desfășurarea acestui proiect voi cunoaște mai bine fiecare elev, modul de lucru, implicarea în activitate, capacitatea de a duce la bun sfârșit a lucrului început, iar pe viitor voi putea aplica cele mai bune metode adecvate fiecărui elev în parte. Voi cunoaște preferința elevilor  pentru o tehnică sau alta de lucru,  înclinațiile spre o abilitate, preferința pentru un mod de organizare a muncii precum și acele aptitudini ce trebuiesc dezvoltate.

Prin exersare, elevii vor obține lucrări de calitate care apreciate în cadrul clasei, școlii- prin participare la expoziții, în cadrul concursurilor școlare la care participă conduc la dezvoltarea stimei de sine, a conștientizării faptului că munca lor este valorizată.

De asemeni eleviii vor obţină amestecuri de tonuri şi nuanţe ale unei culori în realizarea unei compoziţii plastice echilibrate, vor cunoaște culorile calde,reci și nonculorile, vor reliza desenul cu ajutorul tehnicii picturii cu buretele.

4. Resursele necesare realizării mini-proiectului

Pentru desfășurarea activităților de Educație plastică sunt necesare resurse materiale importante. Pentru achiziționarea acestora am aplicat o cerere de sponsorizare, unde am solicitat pensule de diferite dimensiuni si modele (pensule evantai, late cu vârf subtire), coli carton, tempera,  cuțite pictură, paletă pentru pictură.

Elaborat,

­­­­­­­­­­­­­­Numele şi prenumele aplicantului, Hauca Elena

                                                                                               Verificat,

                                                                                        Responsabil Grup Tinta si Activitati Practice, Rodica COTIN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.