Miniproiect – Dinamizarea activității didactice

Aprobat,

Coordonator activități Partener 1, Valeria LEONTE

I. DATE GENERALE

Numele şi prenumele cadrului didactic: Amorăriți Elena

Unitatea şcolară: C.S.E.I. Suceava

Stagiul de practică aferent programului de formare: Strategii didactice active performante

Competenţa didactică vizată: Dinamizarea activității didactice prin inovație și lucrul în grup

Perioada implementării: aprilie-iunie 2019

II. DETALIEREA MINI-PROIECTULUI DE PRACTICĂ

1. Justificarea mini-proiectului de practică.

În societatea românească actuală, în care de multe ori primează individualismul, se impune o reconsiderare a atitudinii față de cel de lângă tine, pe care trebuie să-l vezi ca aproapele tău și să acționezi în consecință. Se impune promovarea unor relații interpersonale bazate pe coeziune, pe solidaritate și lucrul în echipă, relații în care fiecare să contribuie conștient și benevol la succesul/ binele general.  În cazul elevilor cu C.E.S., relațiile din cadrul unei echipe satisfac nevoile umane de bază: de integrare (să facă parte dintr-un grup), de control (să cunoască limitele între care poate acționa în siguranță), de afecțiune (să fie băgat în seamă, iubit). Formarea spiritului de echipă acoperă formarea întregii game de atitudini necesare unui om responsabil, civilizat, pentru a conviețui eficient cu semenii lui.

În acest demers, elevii cu C.E.S. sunt mereu sprijiniți de dascălii lor, sunt ajutați să-și depășescă condiția, pentru a reuși o bună integrare în societate ulterior.

Scopul: însușirea de către elevii clasei a VI-a A a unor noi cunoștințe, dezvoltarea unor noi abilități, promovarea unor valori, formarea unor atitudini, atât în cadrul orelor de religie cât și în cadrul orelor de Consiliere și Orientare, accentul fiind pus mai mult pe latura formală a educației.

Obiectivele:
 • să conștientizeze necesitatea aplicării normelor morale învățate;
 • să interacționeze și să comunice cu colegii în mod pozitiv, constructiv, indiferent de sex, vârstă, cultură(concepții) sau punctele de vedere ale acestora;
 • să adapteze  modul de comunicare pe baza feedbak-ului verbal și non verbal;
 • să se exprime cu un ton, o atitudine, un vocabular, potrivite unei situații date;
 • să demonstreze politețea corespunzătoare și capacitatea de a lucra în echipă, în cadrul unor activități cu un partener sau un grup ( pentru o mai bună incluziune școlară și prevenirea abandonului școlar).

Grupul țintă: elevii clasei a VI-a A, C.S.E.I. Suceava

Necesitatea aplicării:

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava școlarizează elevi cu cerințe educative speciale: deficiențe mintale moderate, severe, asociate, elevi cu autism. În acest context, cu atât mai mult se impune o educație în care accentul să fie pus pe nediscriminare, pe incluziune, pe respect față de cel de lângă tine, față de nevoia lui, pe cooperare, dinamism, pe lucrul în grup, în echipă. De aceea se dorește  a veni în sprijinul copiilor de a-și dezvolta aceste competențe iar eu ca și cadru didactic să-mi îmbunătățesc competența: dinamizarea activității didactice prin inovație și lucrul în grup.

2. Planul de activităţi practice.

Activitățile s-au desfășurat la centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava, cu elevii clasei a VI-a A, elevi cu deficiențe mintale moderate/ severe.

Descrierea activităților
„Proiect de slujire a lui Dumnezeu și a aproapelui”

Scop: propunerea de acțiuni concrete care pot dovedi împlinirea poruncii de a-L iubi pe Dumnezeu, respectiv pe aproapele.

Materiale necesare: carton, hârtie colorată,  foarfece, lipici, pixuri

Descrierea activității: Se formează două echipe. Elevii confecționează din carton o cruce mare și o afișează pe panou(perete). Fiecare echipă propune acțiuni concrete care pot dovedi împlinirea poruncii de a-L iubi pe Dumnezeu/pe aproapele. Fiecare idee este scrisă pe câte o fâșie de hârtie. Fâșiile de hârtie care se referă la dragostea față de Dumnezeu se lipesc pe partea verticală a crucii, iar cele care se referă la iubirea aproapelui, pe partea orizontală.

Evaluarea activității: Se analizează modul de realizare a sarcinii: corectitudine, aspect, mesaj, implicarea tuturor elevilor. Lucrarea va fi lăsată mai mult timp pe perete amintindu-le elevilor că trebuie să-L iubească pe Dumnezeu și pe aproapele.

”Roagă-te pentru aproapele tău!”

Scop:identificarea unor persoane care au nevoie de rugăciune/motivul rugăciunii; argumentarea necesității rugăciunii pentru aceste persoane.

Materiale necesare: Foi colorate, cartoane colorate, foarfece, coală de carton, pixuri.

Descrierea activității: Se formează mai multe echipe. Fiecare echipă identifică persoane cunoscute care au nevoie de rugăciune și motivul rugăciunii. (De exemplu: Ana, sora colegului nostru, nu poate merge…; Dan, tatăl colegei noastre, a rămas fără serviciu…). În cadrul echipelor formate, se ia o foaie colorată, se îndoaie pe jumătate, se conturează una din palme, după model, se decupează și apoi se scrie pe palmele decupate numele și rugăciunea pentru persoana aleasă. Liderul fiecărei echipe prezintă, pe rând cazurile lor, celorlalte grupe și argumentează necesitatea rugăciunii pentru aceste persoane. Se lipesc produsele realizate pe o coală de carton și se afișează în clasă pentru a-și aminti de persoanele respective atunci când se rostesc rugăciunile colective în clasă, la ora de religie.

Evaluarea activității: Se analizează lucrările obținute și varietatea lor; imaginația și creativitatea elevilor, spiritul de lucru în echipă, altruismul de care pot da dovadă elevii, spiritul de într-ajutorare.

”Nici Unul Dintre Noi Nu Poate Face Singur Câte Putem Face Toți Împreună”

Scop: cooperare

Materiale necesare: 13 bucăți cartonașe colorate, pe fiecare fiind scris (citeț, cu litere mari) câte unul din cuvintele din titlul activității.

Desfășurare:Cadrul didactic va împărți cartonașele. Dacă sunt mai mult de 13 elevi se alcătuiesc câteva perechi în care un elev e legat la ochi și primește cartonașul. După ce se primesc cartonașele, nimeni nu are voie să vorbească. Ideea e să se așeze toți într-un șir, astfel încât cartonașele pe care le țin în sus cu scrisul spre înainte cu mâna întinsă (ca să poată fi văzute de vecini) să alcătuiască o propoziție logică. Perechile se așează în șir ca un singur participant, partenerul văzător îl manevrează pe cel nevăzător (care ține mereu cartonașul) în poziția corectă. Grupul trebuie să anunțe (tot FĂRĂ VORBE) profesorului când au terminat.

Propoziția corectă e cea din titlul activității.

”Împreună, reușim!”

Scop: de a evalua atmosfera din clasă și atitudinea elevilor în echipa din care fac parte.

Descrierea activității: Fiecare copil primește o petală de floare-mare- împărțită în două și notează răspunsurile la întrebările: Ce primim?, Ce oferim?. Apoi, pe rând, vor lipi petalele pe o foaie de hârtie/poster pe care este desenată o floare uriașă, în al cărei centru se scrie: „Când suntem uniți, înflorim!”, „Împreună vom înflori!”

Evaluare: Se face o analiză a răspunsurilor elevilor, o imagine de ansamblu a emoțiilor descrise de elevi, se apreciază sinceritatea elevilor. Floarea va rămâne expusă la clasă.

”Una caldă, una rece!”

Scop: analiza propriilor sentimente, emoții.

Descrierea activității: Dirigintele solicită elevilor să analizeze propriile emoții și sentimente trăite pentru: a) cea mai bună/fericită zi din viața ta sau b) cea mai proastă/nefericită zi din viața ta! Ce modalități de management al emoțiilor ai folosit?

 1. Creați un colaj din hârtie colorată despre emoțiile voastre;
 2. Desenați expresia fețelor profesorilor pentru stările emoționale pe care le-ați observat la ei (în mod frecvent). Cum ați dori să fie?
 3. Faceți autoportretul pe aceeași pagină (cu culori, carioci) trecând prin mai multe stări emoționale, de obicei trăite pe parcursul unei zile obișnuite sau mai inedite.
 4. Răspundeți la întrebările: Când ești fericit, ești vesel, ești mulțumit, ești calm/ești trist, ești nervos, ești neliniștit, ești mulțumit- Ce gândești? Cum te comporți? Ce spui? În ce mod comunici? Cu cine vorbești despre ele?
 5. Numiți emoții, apoi creați ghicitori, individual sau în grupe mici.

Evaluare:analiza răspunsurilor, a produselor activității.

„Amprente digitale”

Scop: dezvoltarea autocunoașterii într-un cadru de respect, toleranță, încredere și cooperare. Educarea sentimentului valorii proprii, conturarea pentru sine a unei imagini de sine pozitivă.

Obiective: dezvoltarea abilităților motrice de finețe; dezvoltarea spiritului de observație; distingerea caracteristicilor individuale unice.

Materiale: foi de hârtie, cerneală, lupă.

Descrierea activității: fiecare copil realizează amprente ale degetelor proprii pe o foaie de hârtie; împreună cu profesorul se analizează cu o lupă amprentele și se evidențiază faptul că sunt diferite de la o persoană la alta; se crează  un colaj pornind de la aceste amprente.

Evaluare: Fiecare copil va evidenția, la îndemnul conducătorului activității, că amprentele lui nu seamănă cu ale vreunui alt coleg, că fiecare este unic în felul lui.

”Ca frunzele copacului”

Materiale necesare: o foaie mare de hârtie, pixuri, un marker, o rolă de bandă adezivă, frunze-tăiate din hârtie colorată groasă.

Desfășurarea activității: Profesorul desenează pe foaia mare de hârtie (agățată pe un perete) un copac, cu componentele sale: trunchi, rădăcini, ramuri, frunze, fructe etc. Elevii, așezați în cerc, în jurul planșei așezate, primesc câte o frunză și un pix cu care vor scrie pe frunză un gând sau o învățătură cu care pleacă de la lecție. Fiecare va prinde apoi frunza sa cu o bucată de bandă adezivă pe copacul desenat pe planșă, într-un loc ce i se pare mai potrivit cu gândul scris: la rădăcină, pe trunchi, pe o ramură, ca o frunză etc. Profesorul  încheie activitatea comentând atât gândurile scrise pe frunze cât și locurile unde au foste ele amplasate, accentuând simbolismul și importanța fiecărei părți (rădăcină, trunchi) pentru ansamblul copacului (grupului).

”Dacă poți, șterge lacrima…!”

Scop: dezvoltarea spiritului de înțelegere a celui de lângă tine, de ajutorare.

Materiale necesare: hârtie creponată, hârtie colorată, albă, pixuri,foarfece, perforator, planșă.

Descrierea activității: Elevii sunt organizați pe echipe, fiecare echipă își alege una din situațiile date ilustrate (un copil plânge la mormântul părintelui; un altul plânge că a fost bătut de un coleg; alt copil care plânge că nimeni nu dorește să se joace cu el; un băiețel care plânge arătându-i mamei calificatul insuficient pe care l-a primit la școală; un copil care plânge deoarece este bolnav la pat; un băiețel singur, dezbrăcat, care plânge afară, în frig, în toiul iernii). Elevii discută în echipe și scriu pe șervețele confecționate modalitățile concrete de ajutorare pe care le propun. Prezintă pe rând soluțiile găsite. Se vor afișa cele mai frumoase șervețele realizate, pe o planșă cu titlul: Dacă poți, șterge lacrima…!

”Culorile preferate”

Scop: conștientizarea importanței unei bune comunicări interpersonale

Descrierea activității: Dirigintele le explică elevilor că dorește să-i cunoască mai bine. Pentru aceasta, fiecare să se gândească la culoarea sa  preferată iar la semnalul dirigintelui să o strige toți cât mai tare. Apoi întreabă elevii dacă pot preciza culoara preferată de vreunul din colegii lor. Majoritatea nu reușesc să o facă. Vor fi întrebați de ce nu pot preciza.

Se explică faptul că pentru o bună comunicare e nevoie și să vorbești dar și să asculți. În plus, ca să poată comunica, fiecare va vorbi doar când îi vine rândul.

”Eu-Eu, Eu-Ceilalți, Eu Ideal!”

Se solicită elevii să dezvăluie răspunsurile, mai întâi în perechi (colegul de bancă, cineva din clasă cu care comunică mai greu/ușor) la întrebările: Cum mă văd eu? Cum mă văd ceilalți? Cum aș vrea să fiu? Cine va dori va prezenta „produsele” și întregii clase.

Se discută cu elevii la ce întrebare le-a fost mai ușor să răspundă și la care, cel mai dificil. Realizarea sarcini: verbal, în scris sau grafic(desen,caricatură, pictură, colaj etc.)

Eu Altfel: Alegeți un animal, o persoană, un obiect, o plantă, etc. cu care vă identificați și prezentați clasei propriile idei, apoi solicitați colegilor impresiile lor.

„Mașina de spălat”

Se formează două șiruri de copii, față în față. Un voluntar/cel care rămâne fără pereche sau trece printre cele două șiruri (mașina de spălat). Când ajunge în dreptul primei perechi din șir se oprește și așteaptă să fie „spălat”: fiecare participant îi pune mâna pe umeri și îi spune o caracteristică, o calitate personală sau o vorbă bună. Cel „spălat” mulțumește și trece mai departe. Se va insista la început pe caracterul pozitiv al comunicării. Neaparat trebuie să treacă prin „mașina de spălat” copiii triști, timizi, negativiști, pentru a le ridica moralul, pentru a le dezvolta încrederea în sine sau pentru a-i determina să gândească pozitiv.

”Socializarea”

Scop: Colaborare în cadrul colectivului

Materiale necesare: un  tablou colorat (afiș) din carton de format aproximativ A2, tăiat sau rupt în vreo 30 bucăți cu contur neregulat.

Descierea activității: cadrul didactic va ascunde bucățile tabloului înainte de începerea lecției, prin diverse locuri din sală. După ce sosesc participanții, se anunță că prima lor sarcină este să se găsească toate bucățile și să colaboreze la recontituirea imaginii. Fiecare participant caută o bucată componentă și când o găsește, o depune pe masa unde se reconstruiește tabloul, spunându-și numele, eventual ceva despre cuvântul aflat sau bucata găsită.

Evaluarea activității: La final, elevii arată desenele realizate de ei, iar cadrul didactic le expune pentru restul zilei pe cele mai reușite dintre acestea.

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂȚILOR

3. Valoarea adăugată prin mini-proiect

Integrarea școlară/socială a elevilor cu C.E.S. este un drept al acestora dar și  o obligație a noastră, a cadrelor didactice și a societății în general. Lucrul cu această categorie de elevi este anevoios, presupune o bună pregătire de specialitate, aplicarea celor mai bune strategii de intervenție psihopedagogică pentru a preveni, corecta, comportamente indezirabile mediului școlar/social. Cadrele didactice care lucrează cu ei trebuie să fie niște profesioniști; doar așa  reușesc să realizeze o educație incluzivă de calitate.

În cadrul activităților realizate, fără discriminări, toți elevii au dobândit  cunoştinţe noi despre reguli de comportament moral, social, despre drepturi și responsabilități; și-au dezvoltat unele abilități practice, plastice; au învățat să promoveze unele valori morale, creștinești dar și ale societății românești: respect, toleranță,incluziune școlară/socială, drepturile unei societăți democratice;   și-au format noi atitudini. Au alcătuit desene/ colaje pe tema incluziunii înțelegând că toți elevii au resurse proprii (mintale, emoționale, corporale) nu doar necunoscute ci chiar nebănuite de ei înșiși. Când li se dă ocazia să facă încercări într-un cadru propice, care să susțină și să încurajeze căutările, orice elev își poate descoperi acest potențial.

Un elev format pentru lucrul în echipă își va influența în acest sens și colegii, ceea ce va mări productivitatea grupului dar va contribui și la formarea unei atmosfere constructive și plăcute în orice colectiv din care va face parte. Și atunci scopul nostru, ca și dascăli este atins.

Ca și cadru didactic, în urma activităților desfășurate, mi-am îmbunătățit competența propusă, rezultatele așteptate fiind măsurabile: produse ale activităților elevilor, dezvoltarea/demonstrarea unor atitudini în cazul elevilor. 

4. Resursele necesare realizării mini-proiectului

Tipurile de resurse şi cantităţile estimate:

 1. Dosare plastic cu șină: 13 bucăți x 0,65=8,45 lei
 2. Mape cu capsă: 13 bucăți x 1,07=13,91 lei
 3. Folii de protecție: 1 set -100 bucăți=7,98 lei
 4. Pixuri: 13 bucăți x 1leu=13 lei
 5. Hârtie xerox: 1 top-500 coli=17 lei
 6. Perforator: 1 bucată=42 lei
 7. Foarfece: 13 bucăți x 3,90=50,7 lei
 8. Lipici: 13 bucăți x 6,40=83,2 lei
 9. Carioci: 13 seturi x 14,49=188,37 lei
 10. Hârtie creponată: 1 set/10 culori=22 lei
 11. Cartoane colorate: 1 top/100 coli, 10 culori=21,99 lei
 • TOTAL: 468,6 LEI

Materialele sunt folosite în cadrul lecțiilor de religie și ale celor de consiliere și oriectare de către elevii cu deficiențe moderate/severe. Ele vor fi păstrate la clasă și vor fi folosite de câte ori va fi necesar, în orice moment al lecțiilor.

Elaborat,

­­­­­­­­­­­­­­Numele şi prenumele aplicantului, Amorăriți Elena

Verificat,

Responsabil Grup Tinta si Activitati Practice, Rodica COTIN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.