Miniproiect – Multimedia în educație

Aprobat,

Coordonator activități Partener 1, Valeria LEONTE

1. Date generale

Numele şi prenumele cadrului didactic: Dorina Cocari

Unitatea şcolară: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Suceava

Stagiul de practică aferent programului de formare: Multimedia în educaţie

Competenţa didactică vizată: Adoptarea unor atitudini corespunzătoare pentru promovarea învăţării activ-participative a elevilor la lecţie utilizând instrumente computerizate

Perioada implementării: aprilie-iunie 2019

2. Detalierea mini-proiectului de practică

2.1. Justificarea mini-proiectului de practică

Nevoia de a forma atitudini corespunzătoare pentru promovarea învăţării activ-participative a elevilor la lecţie utilizând instrumente computerizate decurge firesc din profilul elevului actual, atras de gadgeturi, internet şi conturi de socializare, ce manifestă o atenţie deficitară, cu grad redus de stabilitate, concentrare, volum sau flexibilitate, ce se afişează cel mai adesea uşor dezinteresat şi plictisit de conţinutul disciplinelor şcolare.

Scopul: creşterea gradului de receptivitate faţă de procesul instructiv-educativ, implicit reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar

Obiectivele:

 • Să dezvolte deprinderi, abilități și atitudini prin intermediul poveştilor;
 • Să promoveze oportunităţi de comunicare în limba engleză, fără discriminare, ca instrumente ce înlesnesc integrarea socială conştientizând importanţa statutului bunăstării şi a siguranţei sociale;
 • Să exerseze abilităţi de viaţă prin descoperirea de valori şi principii morale în poveştile citite;
 • Să manifeste atitudini corespunzătoare în circumstanţe reale sau ipotetice prin rezolvare de situaţii;

Grupul ţintă: clasa a V-a A, elevi de 11-12 ani

2.2. Planul de activităţi practice

Activităţile propuse pentru a fi desfăşurate în stagiul de practică fac referire la unitatea de învăţare Story-time cu tema Reading a story. În cele trei luni de stagiu, de două ori pe săptămână, elevii au citit şi audiat trei poveşti în limba engleză, au lucrat pe textul suport şi tabla inteligentă exersându-şi abilităţile de manipulare a tehnologiei multimedia şi deprinderile de exprimare în limba engleză, modelându-şi atitudini corespunzătoare unor situaţii de viaţă şi în concordanţă cu valorile, principiile şi cerinţele unei societăţi civilizate, conştientizând importanţa implicării şi beneficiile unei astfel de atitudini.

În fiecare lună s-a citit şi tradus câte o poveste, s-a analizat structura propoziţiei în limba engleză, s-a pus accent pe valorificarea şi îmbogăţirea vocabularului, pe exprimarea cât mai degajată şi recunoaşterea formelor verbale, adjectivale, pronominale, substantivale, s-au iniţiat workshopuri pe echipe şi jocuri de rol pentru activizarea şi creşterea gradului de receptivitate al colectivului de elevi. Dorinţa elevilor de a se implica în activităţi s-a intensificat de la o sarcină de lucru la alta, aceştia satisfăcându-şi curiozitatea specifică vârstei prin explorarea tehnologiei computerizate orientată către jocuri didactice, exerciţii de listening şi speaking cu feedback imediat, cântece, jocuri de rol.

2.3. Desfășurarea activităților
Prima lună

Utilizându-se strategii moderne (lectura predictivă, metoda pălăriilor gânditoare) şi variante diferite pentru activizare, în prima lună, elevii de clasa a V-a

 • au audiat, citit şi povestit povestea Jack and the Beanstalk, de două ori pe săptămână;
 • au exprimat ideea generală a poveştii;
 • au reprodus succesiunea evenimentelor identificând elemente literare şi interpretând jocuri de rol.
 • Nu în ultimul rând, elevii au evidenţiat valori, principii şi atitudini privind
  • curajul – valoarea curajului,
  • responsabilitatea – valoarea datoriei,
  • corectitudinea – valoarea justiției,
  • onestitatea – valoarea de bine vs. rău sau corect vs. greşit,
  • furtul și răzbunarea vs. restabilirea adevărului și justiției,
  • recâștigarea averii furate, prin intermediul unor exerciţii-joc, atent alese şi interacţiunea cu tabla inteligentă. Elevii au utilizat atât textul scris al poveştii, cât şi variante audio găsite pe youtube.

În ultima săptămână a lunii, elevii au sintetizat acţiunea poveştii prin aranjare şi citire de propoziţii, prin povestire pe baza imaginilor, prin gestică şi mimică, printr-un cântecel:

A doua lună

În a doua lună a stagiului de practică, mai, elevii au audiat, citit şi povestit povestea Goldilocks and the three bears, ca strategii didactice folosindu-se

 • conversația,
 • explicația,
 • exercițiul,
 • jocul didactic,
 • povestirea,
 • citirea explicativă,
 • problematizarea,
 • metoda cubului,
 • metoda cadranelor.
 • S-au ales, de asemenea, câte o variantă pentru fiecare săptămână, pentru a se evita monotonia lucrului pe un singur text-suport.

S-au susţinut lecţii de fixare şi exersare de abilităţi şi deprinderi specifice exprimării în limba engleză, având la dispoziţie cărţi suport, frumos şi explicit ilustrate, precum şi variante audio:

Elevii şi-au menţinut atenţia activă pe parcursul fiecărei secvenţe didactice; fiecare elev a grupat cuvinte pe diferite categorii (articole de bucătărie, calităţi, personaje), a numit lucruri, locuri, personaje și evenimente din poveste. Cel puţin doi elevi au citit povestea expresiv identificând timpul trecut al verbelor. Cel puţin cinci elevi au exprimat în propoziţii simple ideea generală a poveştii organizând succesiunea evenimentelor cu ajutorul vocabularului ilustrat. Toţi elevii au cântat împreună cântecul When Goldilocks went to the house of the bears –https://www.youtube.com/watch?v=PFXE3zvXbjc şi au fost recompensaţi pentru implicarea lor cu stickere decorative şi figurine cu personaje din poveşti.

Luna a treia

În a treia lună, iunie, povestea propusă a fost Pinocchio. S-au susţinut atât lecţii mixte, cât şi lecţii de sistematizare şi revizuire a cunoştinţelor în vederea identificării de comportamente adecvate sau improprii, trăsături fizice şi morale, exersării vocabularului şi dezvoltării unei atitudini pozitive față de o limba străină. Vocabularul țintă a cuprins trăsături de caracter: cinstit, priceput, curajos, inteligent, politicos, responsabil, corect, sincer, ascultător, obraznic, leneș, iresponsabil, mincinos.

Ca strategii interactive de predare-învăţare-evaluare s-au utilizat: jocul anticipărilor, metoda cubului şi copacul ideilor. Şi de această dată, sarcinile de lucru s-au rezolvat pe tabla inteligentă, iar săptămânal s-au schimbat variantele textuale:

Pentru activitatea lor, elevii au fost recompensați cu vizionarea şi învăţarea a două cântecele:

2.3. Valoarea adăugată prin mini-proiect

Din perspectiva îmbunătăţirii competenţei didactice în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive, rezultatele aşteptate au vizat: activizarea colectivului, elevul devenind coparticipant la propria formare; creşterea motivaţiei pentru învăţare şi a încrederii în sine; formarea atitudinii pozitive faţă de obiectul de studiu Limba engleză; asigurarea condiţiilor formării capacităţii elevilor de a interacţiona şi de a comunica în limba engleză, înlesnindu-le pe viitor mai buna integrare socială; crearea posibilităţilor pentru elevi de a se afirma individual şi în echipă.

Vor fi menţionate atât rezultate de tip cantitativ (ex. produse realizate în timpul activităţilor), cât şi calitativ (ex. cunoştinţe şi abilităţi, valori şi atitudini).

2.4. Resursele necesare realizării mini-proiectului

Se vor preciza resursele materiale necesare desfăşurării activităţilor, prin care vor fi acoperite costurile unor materiale didactice utilizate sau unor evenimente organizate în cadrul stagiului, în funcţie de specificul acestora. Vor fi menţionate tipurile de resurse şi cantităţile estimate.

2.5. Acțiuni pentru respectarea principiilor nediscriminării 

Activitățile din stagiul de practică au promovat nediscriminarea şi dezvoltarea educaţiei, dezvoltarea unui mediu educaţional incluziv, accesibil tuturor copiilor, promovarea principiilor şcolii incluzive prin valorificarea diversităţii culturale, educarea tuturor copiilor în spiritul respectului şi toleranţei pentru colegii şi semenii lor.

Din activități nu au fost excluși elevii de etnie rromă, care la început manifestau un interes scăzut pentru limba engleză, care absentau nemotivat şi pe care nici famlia nu îi încuraja să frecventeze orele de curs. Cu paşi mici aceştia au conştientizat riscurile la care se supun nefrecventând şcoala, iar riscul de abandon școlar s-a diminuat simţitor.

 2.6. Acțiuni care contribuie la inovarea socială

Prin activităţile propuse, conţinuturile atractive, metodele moderne de învăţare-evaluare şi utilizarea tehnologiei multimedia s-a constatat dezvoltarea abilităţilor de implementare a strategiilor educaţionale eficiente destinate elevilor aflaţi în situaţia de risc/abandon şcolar. Abordarea propusă este una inovatoare, participarea constantă la activități a elevilor de etnie rromă și a celor ce mai absentau nemotivat dovedind acest lucru.

Elaborat,

Dorina COCARI

Verificat,

Responsabil Grup Tinta si Activitati Practice, Rodica COTIN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.