Miniproiect – Multimedia în Educație

FORMULAR DE APLICARE – Mini-proiect de practică – Multimedia în Educație

DATE GENERALE
 • Numele şi prenumele cadrului didactic: Cazan Laura
 • Unitatea şcolară: CSEI Suceava
 • Stagiul de practică aferent programului de formare: Multimedia în educație
 • Competenţa didactică vizată: Dezvoltarea, consolidarea și perfecționarea deprinderilor și capacităților cognitive
 • Perioada implementării: decembrie, ianuarie, februarie 2020
DETALIEREA MINI-PROIECTULUI DE PRACTICĂ
1. Justificarea mini-proiectului  de practică

Scopul: Consolidarea şi sistematizarea cunoştințelor existente despre substantiv și adjectiv în scopul extrapolării achizițiilor însuşite în activitatea de învățare în contexte variate.

Obiective:

 1. Să cunoască noţiunile teoretice referitoare la părţile de vorbire învăţate;
 2. Să identifice părţile de vorbire studiate, dintr-un text;
 3. Să realizeze corect analiza gramaticală a  părţilor de vorbire învăţate;
 4. Să manifeste interes pentru lecţie.

Grup țintă: elevii clasei a VII-a A

În acest proiect am încercat implicarea elevilor în activități diverse de învățare, colaborare, evaluare și autoevaluare.

Toți copiii au fost implicați în activitate, nu s-au făcut discriminări, s-a lucrat diferențiat.

Nu  s-a realizat nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă.

2. Planul de activităţi practice.

Stagiul de practică propus am ales să îl desfășor în cadrul programei de limba și literatura română.

Limba română îi ajută pe copii să se înţeleagă pe sine, să se elibereze de anxietăţile şi tensiunile acumulate, să dezvolte abilităţi de comunicare, de exprimare şi relaționare cu ceilalţi copiii şi cu adulţii, să se adapteze în societate, să aibă o dezvoltare armonioasă, echilibrată, să-și dezvolte iniţiativa, ajutând în final, la elaborarea unor strategii de rezolvare a conflictelor.

3. Valoarea adăugată prin mini-proiect.

Prin desfășurarea acestui proiect, voi desfășura o serie de acțiuni în urma cărora voi cunoaște mai bine fiecare elev, stilurile lor de învățare, implicarea lor  în activitatea didactică, capacitatea de a duce la bun sfârșit  lucrul început, iar pe viitor voi putea aplica cele mai bune metode adecvate fiecărui elev în parte, pentru a face din obiectul istorie un domeniu atractiv,care să vizeaze, pe de-o parte, creșterea participării la învățământul obligatoriu, în special pentru copiii care provin din mediul rural, din comunități dezavantajate, cei de etnie romă, și, pe de altă parte, promovarea unor metode inovative de predare și învățare, cu scopul reducerii părăsirii timpurii a școlii, inclusiv prin promovarea oportunităților care vizează reîntoarcerea în sistemul de educație pentru finalizarea/completarea studiilor a celor care au părăsit timpuriu școala și creșterii șanselor de participare la nivele superioare de educație.

4. Resursele necesare realizării mini-proiectului

Pentru desfășurarea activităților la disciplina limba română sunt necesare resurse materiale importante. Pentru achiziționarea acestora am aplicat o cerere de sponsorizare, unde am solicitat: atlase de istoria românilor, albume de fotografii din diferite epoci istorice, având rolul de a le reda elevilor o imagine cât mai clară a vremurilor trecute. Trebuie să ținem cont că lucrăm cu elevi ce provin dintr –un mediu defavorizat, de aceea am mai solicitat pixuri, creioane colorate, cartoane, mijloace extrem de necesare desfășurării unui act didactic de calitate.

Punctual materialele solicitate sunt:

 • Atlas de Istoria românilor (Editura Steaua Nordului) 4 buc.x 27,45=109,80
 • Istoria românilor în 1000 de imagini- album de fotografii 4 buc.x 25,00=100,00
 • Pix fără mecanism corp transparent 50 buc./set.x 20,00= 20,00
 • Pelikan creioane colorate,24 culori 3 cutii x 21,21= 63,63
 • Hârtie A4,80g/mp,500coli/top,Eclipse 3 topuri x 15,99=47,97
 • Carton colorat A4 asortat,160g/mp,100 coli/top 2 topuri x 27,00=54,00
 • Lipici solid stick Pelifix fără solvent 20 grame 5 buc.x 4,64=23,20
 • Daco Foarfecă 12,5 cm Daco FF20110 buc.x 2,20=22,00

Elaborat,

­­­­­­­­­­­­­­Numele şi prenumele aplicantului, Laura Cazan

Verificat,

Responsabil Grup Țintă și Activități Practice, Rodica Cotin

Aprobat,

Coordonator activități Partener 1, Valeria LEONTE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.