NEWSLETTER NR.4/24.08.2020

FUNDAȚIA EUROED Iași, în calitate de beneficiar și Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava, în calitate de partener, au organizat în data de 21 August 2020, începând cu ora 8:00, online, pe platforma ZOOM, Atelierul 4 – „PREVENIREA SI REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR”, activitate organizată în cadrul proiectului ”DEDICAT – Dascăli pentru Elevi Defavorizați – Intervenții pentru Combaterea Abandonului școlar Timpuriu”, proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Această metodă de comunicare virtuală a fost aleasă din cauza situației epidemiologice la care suntem martori.

Atelierul are loc în cadrul activității A1.4 Facilitarea schimbului de cunoțințe, metode și bune practici pentru creșterea calității procesului educțional în școlile ținta. Persoanele din grupul țintă din cele 5 unități școlare defavorizate vor participa la un total de 10 activități de sprijin intercolegial, de tipul atelierelor de lucru/schimburi de experiență pentru dezvoltarea capacității celor minim 120 de cadre didactice și personal de sprijin de a asigura accesul la un învățământ de calitate pentru elevii și preșcolarii defavorizați.

17 cadre didactice, din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Suceava, Şcoala Gimnaziala Rotunda, Școala Gimnazială Burla și Șc. Gim. Valea Moldovei au participat la Atelierul cu numărul 4 – „Prevenirea si reducerea abandonului școlar”, organizat în cadrul proiectului Dedicat. Facilitatorul acestui Atelier a fost dna Simona Hultoană, care a prezentat informații noi și atractive de îmbunătățire a activității didactice. Au mai participat din partea Fundației EuroEd Responsabiliul de Organizare Activități – Colibaba Cintia, dar și Leonte Valeria -Coordonator Activități Partener și Duminica Traian – Coordonator Formare, din partea Casei Corpului Didactic George Tofan Suceava. Atelierul a durat 6 ore, cu două pauze.

Atelierul a fost structurat pe câteva capitole importante:


-Caracteristici ale copilului care abandonează școala
Are dificultăți de învățare
Îi lipsește motivația
Are imagine de sine scăzută
Manifestă dezechilibru emoțional
Are o stare de sănătate precară
Provine dintr-un mediu defavorizat
Lipsa unui model educațional în familie
Este izolat față de colegi
Manifestă comportamente agresive
Cerințe educaționale speciale
Nefrecventarea grădiniței
Rată mare a absenteismului
Rezultate școlare slabe

-Cauze ale abandonului școlar
Cauze de ordin economic
Cauze de ordin social sau religios
Cauze de ordin psihologic
Cauze de ordin pedagogic


-Măsuri de prevenire a abandonului școlar
Stabilirea unui parteneriat școală-familie
Eficientizarea comunicării profesor-elev
Organizarea unor activități extrașcolare
Vizite la domiciliul elevilor
Metode de predare atractive
Promovarea cooperării în clasă
Evitarea etichetării și marginalizării
Consiliere psihopedagogică pentru elevii care absentează
Menținerea în clasă a unei atmosfere de siguranță

Atelierul a fost evaluat de către participanți, în unanimitate cu nota maximă, iar prestația facilitatorului a fost extrem de lăudată.

DATE DE CONTACT
Fundatia EuroEd, str. Florilor, 1C, Iasi, România
Manager proiect: Rodica Ionel, tel: 0744608221
Site proiect: www.dascalidedicati.ro
Platformă:www.l-earn.ro
Email: dascali.dedicati@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.