NEWSLETTER NR. 5/31.08.2020

FUNDAȚIA EUROED Iași, în calitate de beneficiar și Casa Corpului Didactic George Tofan Suceava, în calitate de partener, au organizat în data de 28 August 2020, începând cu ora 8:00, online, pe platforma ZOOM, Atelierul cu numărul 5 – „MEDIEREA ÎN EDUCAȚIE”, activitate organizată în cadrul proiectului ”DEDICAT – Dascăli pentru Elevi Defavorizați – Intervenții pentru Combaterea Abandonului școlar Timpuriu”, proiect cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Această metodă de comunicare virtuală a fost aleasă din cauza situației epidemiologice la care suntem martori.

Atelierul are loc în cadrul activității A1.4 Facilitarea schimbului de cunoțințe, metode și bune practici pentru creșterea calității procesului educțional în școlile ținta. Persoanele din grupul țintă din cele 5 unități școlare defavorizate vor participa la un total de 10 activități de sprijin intercolegial, de tipul atelierelor de lucru/schimburi de experiență pentru dezvoltarea capacității celor minim 120 de cadre didactice și personal de sprijin de a asigura accesul la un învățământ de calitate pentru elevii și preșcolarii defavorizați.

16 cadre didactice, din cadrul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Suceava și Liceul Tehnologic Oltea Doamna Dolhasca au participat la Atelierul cu numărul 5 – „Medierea în educație”, organizat în cadrul proiectului Dedicat. Facilitatorul acestui Atelier a fost dna Simona Hultoană, care a prezentat informații noi și atractive de îmbunătățire a activității didactice. Au mai participat din partea Fundației EuroEd Responsabiliul de Organizare Activități – Colibaba Cintia, dar și Leonte Valeria -Coordonator Activități Partener și Duminica Traian – Coordonator Formare, din partea Casei Corpului Didactic George Tofan Suceava. Atelierul a durat 6 ore, cu două pauze.

Atelierul a fost structurat pe câteva capitole importante:


-ETAPELE MEDIERII PENTRU ELEVI
PASUL 1: Acordul pentru mediere
Regula 1: Trebuie să vă doriți să încercați să vă rezolvați problema prin mediere.
Regula 2: Vorbește câte o persoană pe rând.
Regula 3: Fără porecle sau jigniri.
Regula 4: Amândoi trebuie să spuneți adevărul.
Regula 5: Fără luptă, țipete sau aruncare de obiecte.
Regula 6: Tot ce are un caracter personal se păstrează confidențial.
Regula 7: Dacă ceva ce spuneți v-ar face rău sau v-ar face rău amândurora sau oricui altcuiva, coordonatorul medierii trebuie să povestească dirigintei.

PASUL 2: Adunarea punctelor de vedere
Pasul 3: Interese
PASUL 4: Crearea de opțiuni câștig-câștig

-Etapele Medierii Clasice
1.RELAȚIA
2.AGENDA/PROBLEMELE
3.INTERESE/NEVOI/SENTIMENTE
4.OPȚIUNI/ACORDUL

Rolul mediatorului
Informează părţile cu privire la procesul de mediere, la rolul şi responsabi-lităţile lor, ca şi cele ale mediatorului;
Creează o atmosferă care conduce la comunicare deschisă, cooperare şi negociere
Stabileşte regulile de bază, care trebuie să existe pentru asigurarea unei comunicări deschise;
Dă exemplul unei comunicări eficiente pentru a ajuta părţile să utilizeze tipare ale comunicării;
Menţine integritatea procesului de mediere
Se asigură că mediul şi climatul rămân pozitive şi sigure pentru părţi şi pentru mediator;
Ajută părţile să-și identifice preocupările comune care formează agenda;
Ajută părţile să-și înţeleagă interesele şi nevoile
Ajută părţile să genereze opţiunile care vor forma baza negocierilor;
Ajută părţile să evalueze opţiunile alese şi să negocieze opțiunile finale;
Evaluează şi abordează diferenţele de putere, pe măsură ce ele apar în procesul medierii
Ajută părţile să dezvolte acordul de mediere

Atelierul a fost evaluat de către participanți, în majoritate cu nota maximă.

DATE DE CONTACT
Fundatia Euroed, str. Florilor, 1C, Iasi, România
Manager proiect: Rodica Ionel, tel: 0744608221
Site proiect: www.dascalidedicati.ro
Platformă:www.l-earn.ro
Email: dascali.dedicati@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.