Proiect didactic – Matematica și Muzica

MUZICA ESTE HRANA SUFLETULUI.

William Shakespeare

Informații generale

CLASA: a II – a  C

DATA: 19.11.2019

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Scoala Primara Mironu

PROPUNĂTOR: Titi Livia

ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii, Arte

DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului, Muzica și miscare

UNITATEA TEMATICĂ : Toamna, doamna aurie

TEMA ZILEI: Surprize de la Zâna Toamnă

SUBIECTUL: Adunarea şi scăderea în concetrul 0 – 1000, cu si fără trecere peste ordin, Bate vântul frunzele!

FORMA DE REALIZARE: lecție integrată

TIPUL LECȚIEI: consolidarea și sistematizarea cunoștințelor

COMPETENȚE SPECIFICE

 • Matematică și explorarea mediului
  1. Scrierea, citirea și formarea numerelor până la 1000;
  2. Compararea numerelor în concentrul 0 –  1000;
  3. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în  scris, în concentrul 0 -1000, recurgând la numărare şi/sau grupare ori de câte ori este necesar
  4. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (sumă, total, termenii unei sume, diferenţă, rest, descăzut, scăzător,   <, >, =, +, -,  în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme
  5. Formularea unor consecinţe rezultate în urma observării unor relaţii, fenomene, procese simple
  6. Rezolvarea de probleme de tipul a±b=x; a±b±c=x în concentrul 0 – 1000; a·b=x; a:b=x, în concentrul 0 – 100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

COMPETENȚE INTEGRATE

 1. Muzică şi mişcare
  1. Manifestarea adecvată pe muzică, sugerată de anumite elemente de limbaj muzical
  2. Executarea unui dans / joc pe muzică, iniţiat  şi organizat în colectiv

OBIECTIVE OPERAȚIONALE

 • COGNITIVE
  1. să opereze cu noţiunile matematice învăţate: termeni, sumă, descăzut, scăzător, diferenţă (MEM)
  2. să efectueze corect adunări şi scăderi cu numerele naturale din concentrul 0 – 1000, cu si fără trecere peste ordin(MEM)
  3. să afle termenul necunoscut, cunoscând celălalt termen al operaţiei şi rezultatul acesteia(MEM)
  4. să rezolve probleme(MEM)
  5. să rezolve sarcinile individual sau pe grupe, în raport cu cerinţa(MEM)
 • PSIHO-MOTRICE
 1. să păstreze poziţia corectă în bancă în timpul orei(MEM, MM)
 2. să-şi coordoneze mişcările pentru manevrarea corectă a instrumentelor de lucru(MEM, MM)
 • AFECTIVE
 1. să manifeste interes pentru lecţie (MEM, MM)
 2. să relaţioneze pozitiv cu membrii grupului de apartenenţă (grupul şcolar) (MEM, MM)

RESURSE

 • Metodologice

Strategii didactice:

a) Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, exerciţiul, dialogul, jocul didactic, demonstraţia, problematizarea,  metoda Știu, Vreau sa știu, Am aflat

 • Mijloace de învăţământ: marker, tablă, fişe de lucru,  laptop, scrisoare de la Zâna Toamna,   stik, cântecul Bate vântul frunzele,Toamna , Antonio Vivaldi  caiete, rebus
 • Forme de organizare: frontală,  individuală, pe echipe, perechi
 • Bibliografice:
 1. Lupu, C., Metodica predării matematicii, Manual pentru Licee pedagogice clasa a XII-a,Editura Paralela 45, Piteşti, 1998
 2. *** Programa şcolară pentru clasa a II – a, aprobată prin ordin al ministrului  nr. 3418/19.03.2013
 3. Programa şcolară pentru Muzica și mișcare, Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a aprobată prin ordin al ministrului, Nr. 3418/19.03.2013
 4. *Programa școlară pentru disciplina Matematică și explorarea mediului, clasa II aprobată prin OMEN 3418/19.03.2013, București, 2013
 5. www.didactic.ro
 6. Adina Micu, Simona Brie, Culegere matematica, clasa a II-a , Editura Sinapsis, Cluj-Napoca, 2018

Profesor Titi Livia, Școala Gimnazială Valea Moldovei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.