Psihodiagnoza – proiect de lecție

 • ARIA CURRICULARĂ: Terapii specifice şi de compensare
 • DISCIPLINA: Socializare
 • DOMENIUL: Dezvoltarea socială şi emoţională – Consolidarea unor comportamente dezirabile
 • SUBIECTUL: Comportamente acceptate în relațiile cu ceilalți
 • TIPUL LECŢIEI:  formare de priceperi și deprinderi
 • TIMP: 45 minute.
 • SCOP: Armonizarea personalităţii elevului cu sine şi cu lumea pentru integrarea acestuia în societate.

COMPETENȚE GENERALE:

 1. Formarea şi educarea capacităţii de alegere, decizie, orientare în viaţă prin consiliere, orientare şcolară şi intervenţie educaţională
 2. Corelarea şi stimularea componentelor cognitive, socio-afective la nivel individual şi de grup în vederea unei bune adaptări familiale, şcolare şi sociale a elevului diagnosticat, expertizat şi consiliat.

COMPETENȚE SPECIFICE:

 1. Exersarea comportamentelor în viaţa  reală.
 2. Evaluarea şi autoevaluarea

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:    

 1. Cognitive:
 • O1. Să precizeze însușirea pentru un personaj dat;
 • O2. Să diferențieze comportamentele acceptate de cele neacceptate;
 • O3. Să identifice comportamnetele necesare unui colectiv de copii unit;
 • O4. Să recunoască comportamentul personal în diferite situații.

 b) Afective:

 • O5. Să manifeste curiozitate pentru activitatea desfăşurată;

c) Psiho-motorii:

 • O6. Să adopte o poziţie corectă in bancă;
 • O7. Să manevreze corespunzător instrumentele de lucru.

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic.

Material didactic: povestea terapeutică, pălărie cu bilețele, fişă de lucru, chestionar, planșe, foaie de hârtie, creion, foarfecă diplome.

Forma de organizare: frontal, individual (1 elev pentru 22-23 minute; 2 elevi pentru 45 minute).

SCENARIU DIDACTIC
Etapele lecţieiConţinutul lecţieiMetode şi procedeeMijloace de învaţământForme de organizare
1.Organizarea cabinetului 1’  Pentru buna desfăşurare a lecţiei se au în vedere următoarele aspecte: ♦  aerisirea sălii de clasă ♦  pregătirea materialelor didactice necesare            Individual
2. Reactualizarea cunoştinţelor 1’Elevul este întrebat de profesor despre disciplinele pe care le preferă, despre poveştile sau povestirile pe care le-a citit şi despre învăţămintele pe care le-a reţinut din poveşti (un exemplu: Ciuboţelele ogarului de Călin Gruia).Conversaţia     Individual
3. Captarea     atenţiei 5’Se realizează prin intermediul jocului didactic „Pălăria cu surprize” după ce profesorul citeşte povestea terapeutică “Girafa și prietenia”. Intr-o pălărie sunt bilețele pe care sunt scrise cuvinte ce denumesc însușiri ale animalelor.Conversaţia, Explicația, Jocul didacticPovestea   Pălărie cu bilețele- însușiri    Individual
4. Anunţarea subiectului 1Profesorul anunţa că subiectul de astăzi este        „Comportamente acceptate în relațiile cu ceilalți” şi că elevii vor descoperi cum trebuie să se comportăm cu ceilalți; cum influențează comportamentul nostru relațiile cu ceilalți (cât de mult contăm pentru ceilalți și cum facem să avem un colectiv unit).  Explicaţia   Individual
5. Dirijarea învăţării  10’Elevul primește o fișă de lucru în care sunt redate situații comportamentale, iar el trebuie să scrie ce ar putea să facă în acele cazuri, motivându-și răspunsul. Se prezintă situațiile date și se discută toate opiniile.  Conversatia Explicaţia   ExerciţiulFișa de lucru  Individual          
6. Asigurarea retenţiei  3’Elevul va fi indrumat să bifeze în fişa chestionarelor (“Lucruri care mă deranjază” şi “Reflecţie asupra mea” – www.suntparinte.ro) ceea ce i se potriveşte, apoi va alege soluţii, desenând şi decupând propria palmă, pe care o va suprapune peste planşa “5 căi pentru a face faţă emoţiilor” (www.SapteAniDeAcasa.ro)Conversaţia Explicaţia   Exerciţiul  chestionare planşa   foaie de hârtie   creion foarfecăIndividual
7. Încheierea lecţiei si asigurarea feedback-ului 1’Se fac aprecieri cu privire la modul de lucru al elevului si va primi recompense. Se strang materialele.ConversaţiaDiplomaAprecieri verbale  

Profesor Florica Petrovan

CSEI Suceava

Bibliografie:

Alois Ghergut, Sinteze de psihopedagogie specială

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.