Răbdare și toleranță pentru elevii noștri

„… în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu […] toate aceste roade sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în şcoli, minţi mai agere sau mai încete? De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp dar câştigăm satisfacţie şi respect… ”

Comenius

Introducere

Educaţia specială este un concept fundamental utilizat în cadrul procesului instructiv-educativ pentru elevii cu deficienţe şi care se desprinde tot mai mult de conţinutul învăţământului special. Procesul de incluziune şi de integrare a copiilor cu deficicenţe în şcoala publică trebuie parcurs cu multă responsabilitate de către profesori, deoarece trebuie să se acţioneaze la diferite nivele structurale. Activitatea de integrare se dovedeşte a fi eficientă dacă, pe parcursul şcolarizării în şcoala de masă frecvența este bună, iar participarea la activitățile clasei din care face parte să fie constructive.

Dificultăți pe care le întâmpină copiii cu handicap

Integrarea şcolară a copiilor cu handicap mintal se poate realiza, prin integrare individuală în clasele obişnuite, integrarea unui grup de 2-3 copii cu deficienţe în clase obişnuite. Dificultatea de învăţare se referă la o întârziere, o dezvoltare încetinită în plan emoţional sau comportamental. Se manifestă prin dificultăţi semnificative în achiziţionarea şi utilizarea receptării şi înţelegerii limbajului, a vorbirii, scrierii, citirii (literizării, silabisirii), a raţionamentului şi abilităţilor matematice, precum şi a unor abilităţi sociale.

Se consideră că un elev are dificultăţi de învăţare dacă:

 • există o diferenţă semnificativă între capacităţile sale şi performanţa şcolară atinsă;
 • progresul realizat de el în procesul de învăţare este minim sau zero, pe o perioadă mai mare de timp;
 • lucrează în plan şcolar la un nivel inferior copiilor de aceeaşi vârstă;
 • are dificultăţi persistente în învăţarea citit-scrisului şi a calculului matematic;
 • are dificultăţi emoţionale şi de comportament care împiedică frecvent şi la un nivel considerabil procesul de învăţare a copilului sau chiar a întregii clase;
 • are deficienţe senzoriale şi psihice care necesită un echipament sau servicii specializate suplimentare;
 • are dificultăţi continue de comunicare şi interacţiune care-l împiedică în dezvoltarea unor relaţii sociale echilibrate şi formează obstacole în procesul învăţării.

Un copil de la grădiniţă pâna în clasa a patra poate să întâmpine următoarele dificultăți:

 • dificultăţi la citirea cuvintelor singulare, care nu sunt înconjurate de alte cuvinte;
 • să înveţe greu legătura dintre litere şi sunete;
 • să confunde cuvinte mici cum ar fi „în” şi „nu” sau „mere” și „tare”
 • să facă greşeli constante de citire şi ortografie, cum ar fi: inversarea literelor „d” şi „b”, inversiuni ale cuvintelor, cum ar fi „cap” şi „pac”, „u” în loc de „n”, transpoziţii cum ar fi „stop” cu „post”, substituţii cum ar fi „casă” cu „acasă”.

Integrarea școlară a copiilor cu nevoi speciale

Un elev cu deficienţe de vedere trebuie privit la fel ca oricare dintre elevii clasei, fără a exagera cu gesturi de atenţie şi fără a fi favorizat mai mult decât ar cere gradul şi specificul deficienţei sale. Elevii cu handicap de vedere trebuie încurajaţi să se deplaseze prin clasă, şcoală, pentru a învăţa să evite obstacolele şi să identifice cu mai multă uşurință locurile unde trebuie să acorde o atenţie deosebită, să fie apreciaţi mai ales cu ajutorul expresiilor verbale sau cu atingeri tactile, să realizeze în principiu aceleaşi sarcini ca şi colegii lor de clasă, iar acolo unde este posibil, să se adapteze mijloacele de învăţământ şi conţinutul sarcinilor de lucru la posibilităţile reale ale acestor elevi.

Și elevul cu deficiențe de auz trebuie privit la fel ca oricare dintre elevii clasei. Pierderea auzului la vârste mici determina imposibilitatea dezvoltării normale a limbajului şi, implicit, a gândirii copilului, cu consecinţe serioase în planul dezvoltării sale psihice. Din acest motiv, diagnosticul precoce al pierderii de auz, urmat de protejarea auditivă timpurie, este cea mai eficientă cale de compensare a auzului şi garanţia reuşitei integrării şcolare a copilului cu tulburări de auz.

Copiii cu handicap fizic sunt foarte sensibili și atenți la ceea ce se spune în jurul lor. Manifestările din sfera motricității trebuie privite în relaţie stransă cu dezvoltarea intelectuală, expresia verbală şi grafică, maturizarea afectiv-motivaţională şi calitatea relaţiilor interindividuale ca expresie a maturizării sociale.

Integrarea şcolară a copiilor cu cerinţe speciale în învățământul de masă presupune:
 • a educa copiii cu cerinţe speciale în şcoli obişnuite, alături de copiii normali;
 • a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţională, consiliere şcolară, asistenţă medicală şi socială etc.) în şcoala respectivă;
 • a acorda sprijinul necesar personalului didactic şi managerilor şcolii în procesul de proiectare şi aplicare a programelor de integrare;
 • a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele şcolii obişnuite (biblioteca, terenuri de sport etc);
 • a încuraja relaţiile de prietenie şi comunicarea între toţi copiii din clasă/şcoală;
 • a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei;
 • a ţine cont de problemele şi opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa şcolii;
 • a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu cerinţe speciale;
 • a accepta schimbări în organizarea şi dezvoltarea activităţilor instructiv-educative din şcoală.

Profesor Elena Haucă, CSEI

Bibliografie:

 1. Casantra Abrudan, Psihopedagogie specialã, Ed Imprimeriei de Vest, Oradea,2003
 2. A. Gherguţ, „Psihopedagogia persoanelor cu cerinţe speciale” Iaşi, Editura Polirom, 2006
 3. C. Neamţu, A. Gherguţ, „Psihopedagogie specială”, Iaşi, Editura Polirom, 2000
 4. E. Joiţa, „Management Scolar”, Craiova, Editura Gh. C. Alexandru, 1995
 5. T. Vrăşmaş, „Invăţământul integrat şi/sau inclusiv”, Bucureşti, Editura Aramis, 2001

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.