TIC – Tehnologia Informației și a Comunicațiilor

DEFINIȚII ȘI CONCEPTE

Nimeni nu și-ar putea imagina lumea în care trăim fără energie electrică, fără televizor, fără telefon, sau chiar fără calculator. În aceste condiţii credem că este de neconceput să nu știţi să utilizaţi foarte bine calculatorul. În secolul al XXI-lea a utiliza calculatorul este la fel de important ca a scrie și a citi. Tehnologia informaţiei și comunicaţiilor (TIC) este adesea folosit ca un sinonim extins pentru tehnologia informaţiei (IT). Este un termen mai general, care subliniază rolul de

 • comunicaţii unificate și de integrare de telecomunicaţii ( telefonie și de linii de semnale wireless),
 • calculatoare,
 • middleware,
 • software-ul necesar, de depozitare și audio-vizuale, sisteme care permit utilizatorilor să creeze, de acces, magazin, transmite, și să manipuleze informaţiile.

Cu alte cuvinte, TIC este format din IT, precum și de

 • telecomunicaţii,
 • de difuzare mass-media,
 • toate tipurile de procesare audio și video și de transmisie și control bazate pe reţea și funcţiile de monitorizare.

Scurt istoric

Expresia a fost folosită prima dată în 1997 și promovat de către noile documente de curriculum naţional pentru Marea Britanie în 2000.

Termenul TIC este acum, de asemenea, folosit cu referire la unirea ( de convergenţă ) din audio-vizuale și reţelele de telefonie , cu reţele de calculatoare prin intermediul unui singur cablu sau link-ul de sistem. Există stimulente economice mari pentru a fuziona audio-vizual, de management al clădirii și reţeaua de telefonie cu sistemul de reţea de calculatoare folosind un singur system unificat de distribuţie de semnal cabluri, și de management. Acest lucru a impulsionat rândul său, în creștere de organizaţii cu termenul de TIC în numele lor să indice specializarea lor în procesul de fuziune a diferitelor sisteme de reţea.

Tehnologia Informaţiei și a Comunicăriilor este constituită din trei mari categorii:
 1. Tehnologia informaţiei, care se referă la computere – indispensabile pentru societatea modernă, pentru procesarea datelor și economisirea timpului și a efortului;
 2. Tehnologia telecomunicaţiilor, include telefoane și transmisiile radio/TV;
 3. Tehnologiile de reţea,
  • cea mai cunoscută fiind internetul,
  • telefonia mobilă,
  • telefonia Voice Over IP (VOIP),
  • comunicaţii prin satelit
  • alte forme de comunicare ce sunt încă în dezvoltare.
Impactul social al utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

În utilizarea TIC, trebuie să

 • ne adaptăm la schimbările care vor apărea în structura funcţiunilor sociale,
 • devenim conștienţi că va trebui să învăţăm noi meserii,
 • căpătăm noi abilităţi,
 • devenim mai buni, mai conștiincioși, perfecţionând continuu relaţiile sociale.

Procedeele, metodele și tehnicile care stau la baza utilizării TIC continuă să se dezvolte și să se diversifice exponenţial și se estimează că ritmul de creștere va continua să se menţină, determinând noi caracteristici specifice mediului social în care vom trăi.

Dar, ca orice nouă tehnologie, tehnologia TIC poartă și un conţinut care poate avea potenţial nociv, să încalce legalitatea sau să fie folosit chiar și pentru organizarea și desfășurarea de activităţi criminale.

În acest context, societatea informaţională – societatea cunoașterii (SI-SC) este considerată ca fiind un mediu foarte diferit, fără precedent, în care implementarea ultimelor realizări tehnice trebuie să meargă în paralel cu adoptarea de noi soluţii juridice, care să

 • pună în valoare efectele pozitive ale impactului TIC și să
 • monitorizeze efectele negative, care ar putea apărea la punerea în practică a oricărei noi tehnologii.
EFECTE POZITIVE ALE UTILIZĂRII TIC

Impactul pozitiv social-economic al utilizării TIC poate fi structurat pe următoarele direcţii de transformare a societăţii umane:

Transformarea modului în care comunicăm

Mai mult de 1 miliard de oameni pot accesa simultan reţeaua Internet

 • să organizeze întâlniri electronice în timp real,
 • să gestioneze tranzacţii financiare,
 • să vorbească cu prietenii sau rudele, indiferent de locul în care sunt situaţi.
Transformarea modului în care dispunem de informaţie

O persoană poate accesa, interoga sau imprima textul oricărei cărţi, reviste, ziar etc., introdus într-o bază de date, orice informaţie video etc., prin simpla atingere a mouse-ului sau a ecranului, prin adresare verbală către calculator.

Schimbarea modului în care învăţăm

Orice persoană poate participa la programe educaţionale on-line, independent de situarea sa geografică, de vârstă, de limite fizice, de programul personal. Oricine poate accesa materialele educaţionale stocate în memoria calculatorului, reapelând lecţiile anterioare, actualizând abilităţi sau selectând diferite metode de învăţare, cu scopul de a identifica cel mai eficient stil de muncă.

Transformarea naturii și a modului în care facem comerţ

Orice companie comercială va putea fi ușor abordată de clienţii săi, independent de situarea lor geografică.

 • recepţionează imediat reacţia clientilor,
 • ajustează, în caz de necesitate, strategia de marketing
 • modifică stocurile de produse, în funcţie de aceste reacţii.
Schimbarea modului în care muncim

Locul de muncă nu mai este legat de o anumită localitate geografică, astfel că un angajat poate să-l acceseze, indiferent unde s-ar afla sau în timp ce se deplasează. Angajaţii pot accede la anumite funcţii fără a fi obligaţi să locuiască în zone metropolitane importante.

Transformarea practicii asistenţei medicale

Aplicaţiile de telemedicină au devenit un fapt comun. Specialiștii folosesc videoconferinţe și metode de consultare de la distanţă pentru a trata pacienţi situaţi la cîteva sute de kilometri de medic.

Transformarea modului în care proiectăm și fabricăm bunuri

Produse și structuri complexe pot fi proiectate prin simulare pe calculator. Proiectanţii produsului, furnizorii de materii și materiale, producătorii și utilizatorii participă la procesul de proiectare, influenţându-l prin reacţiile lor.

Transformarea modului în care se face cercetarea

Se poate desfășura în laboratoare virtuale, în care oamenii de știinţă și inginerii pot să-și realizeze sarcinile stabilite, independent de situarea lor geografică.

Cercetătorii interacţionează cu colegii, au acces la instrumentaţie și aparatură, își împart și schimbă resurse computaţionale și accesează informaţia în biblioteci digitale.

EFECTELE NEGATIVE ALE UTILIZĂRII TIC

Afacerile, administraţia și societatea depind de eficienţa și securizarea TIC. Această dependenţă este cu atât mai „sensibilă” cu cât cadrul normativ care reglementează domeniul TIC încă nu a fost precis determinat. Infracţiunile din domeniul calculatoarelor au devenit mai diverse, mai periculoase, mai prezente la scară internaţională.

Într-un studiu efectuat în anul 1998 de către Universitatea din Würzburg, la cererea Direcţiei XIII a Comisiei Europene, se arăta că, fără a se face referiri la aspectele tehnice legate de securitatea sau fiabilitatea insuficiente ale reţelelor informatice, impactul negativ al utilizării TIC se concretizase în următoarele infracţiuni:

Încălcarea caracterului privat al datelor personale

Calculatoarele pot să colecteze, analizeze, înmagazineze, să acceseze și să distribuie mari cantităţi de informaţie. Tot calculatorul a crescut viteza de acces și a accentuat caracterul anonim al celor care au accesat informaţia.

Violarea drepturilor de proprietate intelectuală

Cărţile, articolele, melodiile, lucrările de artă, filmele, piesele dramatice, interpretările artistice, programele de calcul etc. sunt apărate prin dreptul de autor, care protejează creatorul în a-și folosi, conform opiniei sale, opera și în a fi recompensat pentru ceea ce a creat. Din păcate însă, aceste valori pot fi foarte ușor multiplicate și difuzate. Înregistrările de muzică românească sunt piratate în proporţie de 50%, iar cele de muzică străină în proporţie de 80%.

Infracţiuni economice

Calculatoarele au făcut ca multe activităţi economice să se desfășoare mai ușor. În mod analog, ele au făcut ca și multe activităţi ilegale să fie effectuate mai facil de către infractori. Utilizarea TIC a făcut posibil ca vechi infracţiuni (hold-upul bancar, de pildă, se efectuează fără arme și măști, de la distanţă, cu ajutorul tastaturii și capacităţii de a sparge coduri de securitate) sã fie efectuate pe căi noi și a creat noi posibilităţi de fraudă (dirijarea de fonduri de către personalul angajat, care are sarcina de a actualiza fișierele).

Diseminarea de materiale cu conţinut ilegal

Schimburile de mesaje prin Internet sunt complet liberalizate și pot fi iniţiate de persoane fizice sau juridice, fără nici o aprobare, diferenţiindu-se net de cele efectuate prin intermediul radioului sau companiilor de televiziune. Diseminarea de materiale obscene este considerată de marea majoritate a legislaţiilor naţionale ca fiind ilegală. Este, însă, foarte dificil, dacă nu imposibil, să se facă distincţie între un material obscen, unul pornografic și unul erotic.

Constituirea de grupe e-mail de pedofili, deși este, de asemenea, ilegal să fotografiezi și să diseminezi materiale pornografice cu copii.


Material cules de Alexandru Grigorii, Responsabil Teme Secundare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.