Tulburările de comportament – un studiu de caz

Date de identificare

 • Numele și prenumele elevului: M.C.
 • Domiciliat în Sat B., Comuna H., jud. Suceava
 • Elev la C.S.E.I. Suceava
 • A fost orientat spre C.S.E.I. Suceava în anul școlar 2018-2019, după ce în anul anterior (2017-2018) rămâne repetent în clasa a V-a la școala Gimnazială H.
 • Date privind situația familiei elevului:
 • Tatăl Mihai: nu are un serviciu stabil
 • Mama Mihaela : casnică

Părinții sunt casatoriti din 2004, iar familia se compune din 5 membri: tatăl, mama și trei copii; locuiesc împreună cu bunica din partea tatălui. Elevul participă activ la viața de familie, se deplasează des la o stână unde își petrece mult timp.

Există interes din partea părinților față de activitatea școlară a elevului. Tatăl se implica mai mult în educația elevului, el este prezent la ședințele cu părinții. Părinții au studii medii dar vor  ca elevul să învețe cât mai bine.  Exista si unele dificultăți privind condițiile de trai: locuiesc cu bunica, în două camere. 

Elevul participă frecvent și la treburile gospodărești, are propriile responsabilități; nu are însă posibilități de a merge la un spectacol, la sala de lectură etc.

Elevul este bine dezvoltat fizic, starea de sănătate este bună; prezintă însă retard mintal mediu, cu tulburări de conduită. Manifestă crize de agitație psihomotorie, cu heteroagresivitate, motiv pentru care este în evidența medicului P.I., neurologie-psihiatrie.

În cadrul lectiilor nu este activ, nu este dornic de afirmare, nu-si duce la îndeplinire toate sarcinile primite. Nu deține suficiente cunoștințe teoretice matematice, abilități practice de experimentare. Nu îi place sa citeasca foarte mult.

Ca stil de munca se observa pregătirea inegală, inconstanta, cu nivel de preocupare și randament variabil. Nu este atras de activitățile desfășurate în clasă sau în afara acesteia,  nu da dovada de interes. Îi place sa participe la serbarile  scolare, executa cu promptitudine sarcinile comunicate de colectiv. De colegi este apreciat pentru implicarea  in activitatile clasei si dezaprobat pentru comportamentul impulsiv de care da dovada de cele mai multe ori.

De regula este agitat, violent verbal și fizic uneori cu cei care îl contrazic, nu are atenție concentrată, memorează relativ greu informațiile, înțelege și explica greoi relațiile esentiale, se exprima relativ corect, omite litere în comunicarea scrisă, are un vocabular mediu dezvoltat, imprima greu expresivitate ideilor spuse, posedă capacități creative medii, are inclinatii spre arte plastice.

Este incapabil să finalizeze o actiune intelectuala, refuza uneori sa accepte sarcinile scolare, uneori sincer, are relativ ușor incredere in ceilalti, nu are delicatețe în relațiile interumane.

Nu prezinta spirit de initiativa, simt critic si exigentă în munca, nu poseda spirit autocritic, nu este modest și își dorește sa se afirme in societate. Solicita deseori sprijinul cadrului didactic, intră în stări conflictuale cu colegii, absentează foarte mult.

Achizițiile școlare sunt medii  – dexteritate manuală redusă, memorie de lungă durată slabă, limbaj inadecvat, raţionament inductiv slab dezvoltat, imposibilitatea concentrării atenţiei, motivaţie slabă, puternic extrinsecă, voinţă slabă, manifestată prin refuz.

Elevul iși petrece o mare parte din timp la o stână.
Strategii de interventie ale dirigintelui

Comportamentul școlar 

Indicatori de conduităElem. relevanteMotivare comportament
Membru informal al grupuluiDorinţa de a realiza alte sarcini decât  decât cele şcolare Lipsă de interes faţă de  disciplinele şcolare, nesupunere,                  opoziţie
Reacţii turbulente înclasăSe ridică din bancă, vorbește în timpul orei Vorbește în timpul procesului de predare şi pe parcursul activităţiiNesupunere la normele  disciplinare din clasă
Opoziţie faţă de colegiAscunde rechizitele acestora Nerecunoaşterea fapteiîncercarea de a învinovăţi pe altulNeputiinţa de a realiza o relaţie de colegialitate 
Reacţii violente faţăde colegipiedici, îmbrânciri, limbaj vulgar Inadaptare la viaţa de grup
Non răspuns la cerinţele programei şcolareRefuză să îndeplinească,incapacitatea de a finaliza o activitate intelectuală singur,incapacitatea de a asculta discursul profesorului şi de a îndeplini indicaţiile lui, fraudă (copiere), teama faţă deevaluare, întârziere frecventăla ore, absentează nemotivat, chiulIndependenţă faţă de o prezenţă adultă autoritară Incapacitatea de a finaliza o sarcină şcolară
Reacţii verbale       inadecvateÎnjurături şi alte expresii de   acest genOpoziţie faţă de colegi
Programul de intervenție al dirigintelui:

Criterii de analiza a situației:

 • elemente ale unui comportament delincvent (atitudine opozantă faţă de colegi, expresii verbale neadecvate, elemente de violenţă)
 • abaterile comportamentale sunt frecvente
 • pericolul contaminării la nivel de grup 
 • inadaptare la normele şcolare, refuz de integrare în grup, randament şcolar scăzut, absenteism 

Strategii de intervenție

♦ Strategii de fraternizare

 • dezvoltarea relaţiilor de colegialitate; încurajarea elevilor să îl ajute la efectuarea temelor
 • sprijin individual în rezolvarea temelor
 • întrajutorare în echipă cu un elev bun (coleg de bancă)
 • organizarea unor activităţi comune de clasă, în colaborare cu liderul grupului
 • acordarea rolului de lider informal pe o perioadă limitată de timp
 • controlul proxemic prin deplasarea profesorului în spaţiul elevului atunci când tinde să reacţioneze necorespunzător, însoţit de
 • admonestare verbală

♦ Strategii de negociere

A. prin compromis:

 • prezenţa zilnică la programul şcolar
 • îndeplinirea responsabilităţilor pe care le are în clasă
 • atitudine corespunzătoare faţă de colegi

B. prin colaborare:

 • angajamentul scris realizat de elev, prin care va accepta că nu va mai absentat nemotivat; de asemenea va cunoaşte care sunt aşteptările dirigintelui faţă de el
 • stabilirea regulilor de comportament în clasă şi în afara ei; precizarea comportamentelor acceptate şi a celor neacceptate; precizarea măsurilor ce vor fi luate în cazul nerespectării acestor norme
 • ignorarea răspunsului atunci când subiectul nu respectă normele de comportare în clasă; ignorarea unui răspuns bun poate atrage după sine un punctaj final mai mic
 • tehnica timpului datorat, prin fixarea unui interval de timp şi a formei de activitate pe care o va realiza prin comun acord
 • stabilirea în comun a unui nivel de succes pe care să îl atingă (de pildă, o medie la finalul semestrului)

C. Alegerea rolului, responsabilităţilor pe care le va îndeplini în clasă                              

 • alegerea rolului pe care îl va îndeplini în diverse jocuri şi activităţi şcolare
 • alegerea tipului de activitate la care să participe
 • monitorizarea performanţelor obţinute, cu sprijin în timpul activităţii
 • Aspectul cantitativ al temelor 
 • colegul de bancă, banca în care să stea, grupul din care să facă parte în îndeplinirea unor sarcini şcolare


C. Discuţii cu elevul – individuale pentru a identifica motivele neacceptării şi neîndeplinirii cerinţelor şcolare la anumite discipline; motivele absenţelor nemotivate la aceste discipline

D. acordul comun pentru avertisment scris în momentul acumulării a 10 absenţe nemotivate la o disciplină

Integrarea în activitatea de grup prin:
 • roluri şi responsabilităţi în grup/ în echipă cu un coleg ales 
 • formarea unor grupe de lucru, în care va fi integrat alături de acei elevi cu care intra în conflict şi unde i se vor da sarcini adecvate pentru a simţi satisfacţia activităţii în colaborare cu acel coleg
 • eliminarea din cadrul grupului pe o perioadă limitată pentru a reflecta asupra comportamentului, însoţită de discuţii cu subiectul, atunci când comportamentul negativ persistă

Strategii de motivare:

 • sprijin suplimentar
 • încurajări
 • aprecieri verbale asupra efortului de a se comporta adecvat
 • satisfacţii spontane 
 • recompense sau autorecompense
 • recunoaşterea progresului elevului

Terapie ocupationala

 • organizarea de excursii unde primeşte responsabilităţi precise

3. Implementarea programului

 • Prezentare problemei și motivarea ei elevului, familiei, prin discuţii privind normele şi responsabilităţile şcolare

Evaluarea problemei

 • dezavantaje biologice
 • dezavantaje psihologice (motivaţie scăzută, nivel minim de înţelegere)
 • dezavantaje pedagogice (inconsecvența reacţiilor părinţilor, absenţa părinţilor, lipsă de autoritate)

Implementarea strategiilor

 • în activitatea şcolară zilnică
 • în activităţi extraşcolare

Indicatori de evaluare

 • relaţii amicale, de întrajutorare cu colegii, renunţare la relaţiile violente
 • participare la activitatea de grup
 • îndeplinirea rolului şi responsabilităţilor în grup
 • răspuns la sarcinile şcolare
 • respect faţă de colegi
 • diminuarea numărului de absenţe nemotivate

Profesor Elena Amorăriți                       

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.