Utilizarea calculatorului în educaţie

Educaţia trebuie să fie dirijată în sensul dezvoltării personalităţii şi talentelor copilului pregătindu-l pentru viaţa activă ca adult.

Convenţia cu privire la Drepturile copilului, art. 29

Introducere

Calculatorul a devenit indispensabil în educaţie, fiind utilizat de către cadrele didactice în procesul de predare-învăţare. Utilizarea sistemelor informatice a câştigat teren datorită virtuţilor foarte atractive pentru elevi, accesibilităţii pentru aceştia şi facilitării prezentării informaţiilor.

Utilizarea calculatorului în educaţie are marele avantaj de a facilita trecerea de la acumularea pasivă de informaţii de către elevi la învăţarea prin descoperire; ei își dezvoltă în acest mod abilităţile şi strategiile cognitive, pe care le vor folosi şi adapta în diverse alte situaţii. Acest fapt aduce o mare flexibilitate în învăţare şi la stimularea elevilor de a se implica în procesul educaţional şi de a deveni parteneri ai profesorului în cadrul clasei.

Rolul calculatorului

Calculatorul nu poate înlocui cadrul didactic, care rămâne o prezenţă activă, vie, în comunicarea cu elevii. Această relaţie nu poate fi substituită de lecţiile interactive. Profesorul rămâne factorul care aduce resursele sale personale, umane în procesul educativ. El se angajează cu întreaga sa personalitate în educaţie. Profesorul este cel care stabileşte comunicarea vie cu elevii, prin

 • intuiţie,
 • empatie,
 • creativitate şi
 • adaptabilitate continuă la elevii săi şi este cel care modelează şi caracterele acestora.

Calculatorul este un instrument auxiliar folosit de profesor, instrument care modifică sistemul de învăţare tradiţional şi permite căderea barierelor în accesarea informaţiilor.

Calculatorul în predarea materiilor

În predarea variatelor discipline:

 • chimie,
 • fizică,
 • matematică,
 • geografie,
 • biologie,
 • psihologie, se folosesc în prezent pe scară largă softurile educaţionale, adică lecţii interactive adaptate nivelelor de vârstă şi claselor respective.

Astfel, calculatorul este cel care oferă instruirea elevilor. Fiecare lecţie urmărește nişte secvenţe şi este dirijată de profesor, cel care stabileşte şi obiectivele educaţionale. De multe ori, calculatorul oferă şi modalităţi de exerciţiu după ce conţinuturile lecţiei au fost prezentate. De exemplu, ajută la predarea unor elemente de bază, aşa cum sunt operaţiile aritmetice – adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea.

La finalul secvenţelor de învăţare, există şi posibilitatea ca elevii să fie testaţi pentru a conştientiza informaţiile pe care le-au memorat şi înţeles şi pentru a corecta eventualele erori sau lacune. Testarea se realizează de obicei prin intermediul itemilor cu alegere multiplă. Elevii au astfel posibilitatea de a reveni asupra celor învăţate şi de a consolida informaţia. Simulările utilizate în cadrul lecţiilor virtuale sunt de multe ori spectaculoase pentru elevi.

Elevii pot vedea cum se formează, de exemplu, formele de relief; pot asista la experimente de fizică sau de chimie; pot vizualiza rotirea în spaţiu a diferitelor forme geometrice. Înţelegerea diferitelor procese şi fenomene este mult uşurată prin oferirea unui suport vizual elevilor. Aceştia devin mult mai motivaţi să participe la lecţie şi să înveţe.

Cum este ajutat procesul de învățare

Soft-ul educaţional poate reprezenta totodată şi un instrument cu ajutorul căruia elevul să înveţe prin explorare. Pot fi utilizate programe cu care elevii

 • să scrie diferite texte literare,
 • să compună versuri,
 • să realizeze aplicaţii pentru baze de date sau pentru a realiza un calcul tabelar.
 • să rezolve mai multe sarcini de gândire, ceea ce duce la o învăţare eficientă şi durabilă.

Profesorul este din nou cel care setează obiectivele învăţării şi fixează cadrul în care se desfăşoară activitatea elevilor. Altă modalitate de utilizare a calculatorului în procesul instructiv-educativ este de a oferi resurse care să fie căutate şi accesate de către elevi. Fiind ales un subiect care va fi supus discuţiei în cadrul clasei de elevi, profesorul ridică diverse întrebări legate de subiectul respectiv. Elevii pot avea ca sarcină

 • să răspundă la aceste întrebări,
 • să găsească informaţiile adecvate,
 • să le organizeze şi să ofere răspunsurile cerute.

Calculatorul ca sursă de informare

Folosirea calculatorului ca sursă de informaţii este foarte importantă, elevii putând accesa de exemplu internetul sau enciclopediile multimedia. Acest mod de abordare stimulează învăţarea prin descoperire la elevi; ei nu mai sunt cei care recepţionează informaţii; trebuie în primul rând să înţeleagă întrebările pe care profesorul le pune; apoi să găsească ei înşişi informaţiile şi să le sintetizeze.

Elevii sunt cei responsabili de găsirea informaţiilor din diferite surse, fiind provocator pentru el să ajungă la propriile sale concluzii. Este mai important modul în care elevul ajunge la aceste concluzii şi nu rezultatul în sine. Având o anumită temă, cum este de exemplu fenomenul de încălzire globală, răspunsurile elevilor pot fi foarte variate la întrebările propuse de cadrul didactic. Este mult mai important modul în care ei argumentează aceste răspunsuri, sursele de informare şi dezbaterile ce pot fi generate în cadrul clasei. Profesorul este aici un facilitator al învăţării. Nu mai este cel care oferă informaţiile de-a gata, iar sarcina pe care elevul o are de realizat este mai mult calitativă decât cantitativă.

Crearea de proiecte

Crearea proiectelor multimedia este un alt mod de a utiliza calculatorul în cadrul procesului educativ.

Pe de o parte, cadrele didactice pot fi cele care realizează prezentări multimedia şi le proiectează în cadrul clasei, prezentând diferite conţinuturi elevilor.

Pe de altă parte, elevii pot fi cei care construiesc propriile prezentări multimedia ca proiecte la diferite discipline, susţinându-le în faţa profesorului şi a elevilor din clasă. Acest tip de proiecte favorizează

 • dezvoltarea creativităţii,
 • pun în mişcare un sistem complex de integrare a informaţiilor şi abilităţilor, utilizându-se calculatorul practic ca un mijloc de comunicare.

Modalitatea de creare de proiecte multimedia poate fi desfăşurată sub forma lucrului în echipă compusă din 3-6 elevi. Acest lucru implică dezvoltarea la elevi a abilităților de colaborare, negociere, asumare de responsabilităţi. Profesorul are rolul de a facilita dezvoltarea proiectului, ajutându-i pe elevi atât la familiarizarea cu tehnologia.

Alte utilizări

Calculatorul nu este utilizat numai în procesul clasic de predare-învăţare. Este utilizat și în activitatea consilierilor psihopedagogi de orientare şcolară şi profesională a elevilor. Astfel, acesta poate fi utilizat pentru îndrumare şi orientare, fiind vorba despre

 • programe interactive care oferă informaţii despre piaţa muncii sau despre diferite meserii,
 • programe care pot facilita găsirea unui loc de muncă disponibil
 • sau teste pentru stabilirea intereselor sau aptitudinilor profesionale.

Calculatorul poate fi utilizat cu succes în şcoală,

 • prin jocuri şi simulări pentru învăţarea meseriilor,
 • programe de autoevaluare – administrează chestionare şi stabilesc un profil al ocupaţiilor potrivite persoanei respective,
 • redactare a CV-urilor, scrisorilor de prezentare sau de motivaţie,
 • programe de ajutor în luarea deciziilor
 • programe de căutare a informaţiilor – cele prin care poţi găsi locuri de muncă pe baza unor criterii stabilite.

Toate acestea oferă elevilor o bază foarte importantă pentru pregătirea lor viitoare şi pentru integrarea lor socio-profesională, facilitându-le accesul mai uşor la piaţa muncii şi la deciziile de carieră.

Există şi o serie de programe care pot fi utilizate pentru consilierea personală a elevilor. De exemplu, prevenirea şi combaterea consumului de alcool în rândul elevilor. Aceste programe pot fi parcurse în sesiuni succesive, oferind elevilor oportunitatea de a se implica în diferite decizii. Ei sunt stimulați cu ajutorul unor scenarii din viaţa reală şi prin analizarea consecinţelor acestor decizii.

Nici în cadrul consilierii, calculatorul nu poate înlocui relaţia directă dintre profesionist şi elevul consiliat. Relaţia oferă un cadru important pentru schimbare şi evoluţie, dar este însă un instrument util şi cu o largă aplicabilitate.

Concluzie

Având în vedere toate acestea, calculatorul este astăzi cel care facilitează atingerea unor scopuri importante în învăţare şi poate fi utilizat de către cadrele didactice într-o varietate de situaţii. Pregătirea lecţiei în care este utilizat calculatorul este deosebit de importantă pentru profesor. Atingerea obiectivelor de învăţare depinde în cea mai mare măsură de proiectarea didactică şi de stabilirea prealabilă a secvenţelor lecţiei.

Cadrului didactic îi revine sarcina, foarte complexă, de a-şi antrena întreaga creativitate şi abilitate de a îmbina mijloacele tradiţionale cu cele inovative în cadrul lecţiei, în funcţie de obiectivele sale şi de adaptarea la caracteristicile psiho – individuale ale elevilor săi. Utilizarea calculatorului poate face lecțiile atractive, motiv pentru o frecvență bună la școală și scăderea ratei abandonului școlar.

Profesor Catargiu Agripina Daniela, Școala Gimnazială Valea Moldovei

Bibliografie

http://aedupractica.blogspot.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.